Jørn Juul Sørensen, Det Radikale Venstre Djursland. Arkivfoto

Jørn Juul Sørensen, Det Radikale Venstre Djursland. Arkivfoto

Debat: Progressive borgere - reaktionære Reno Djurs

Af
Jørn Juul Sørensen

Radikale Venstre

Djursland:

"Den danske befolkning er affalds-bevidste som aldrig før. Den danske befolkning ønsker at sortere affald og give sit bidrag til dette. Det viser undersøgelser, bl. a. fra Horsens Kommune, hvor man har spurgt borgerne. Og det viser virkeligheden.

En del kommuner har allerede igangsat nye affaldssystemer med sortering af affald i flere fraktioner hos kilden – dvs. ved boliger og virksomheder. Skal blot nævne nogle kommuner her i det østjyske - Aarhus, Horsens, Silkeborg.

På trods af denne udvikling lægger Reno Djurs på sit seneste bestyrelsesmøde op til at fastholde den nuværende affaldsplan, indtil der foreligger en ny national affaldsplan.

En ny national affaldsplan der skal integrere følgende EU-mål:

• Fra 2023 er der krav om separat indsamling af organisk husholdningsaffald

• Fra 2025 er der krav om separat indsamling af tekstiler

• Fra 2025 bliver det obligatorisk at have producentansvar på emballager

Reno Djurs skriver fra mødet at, ”den nuværende affaldsplan strider ikke mod ressourceplanen, om end ressourceplanens mål om 50 % genanvendelse af 7 fokusfraktioner ikke kan opnås uden indsamling af organisk husholdningsaffald”. Reno Djurs ønsker ganske enkelt at fastholde den nuværende affaldsplan frem til 2024, hvor aftalen udløber, og indtil der foreligger en ny national affaldsplan.

Altså: Vi bliver ved med at sidde på hænderne, synes konklusionen at være.

Reno Djurs handler uansvarligt og i strid med samfundets interesser og de skatteborgere, der rent faktisk betaler alle Reno Djurs’ aktiviteter."

Publiceret 14 September 2018 13:24