Helene Toxværd er formand for Lejernes Landsorganisation. Pressefoto

Helene Toxværd er formand for Lejernes Landsorganisation. Pressefoto

Debat: Man skal høre meget...

– om LLO Djurslands vilde og usande påstande i lokalpressen

Debatindlæg af Helene Toxværd Landsformand, LLO

DEBAT Under overskriften ”Udemokratisk topstyring: Lokalafdeling melder sig ud af LLO”, bragte Adresseavisen Syddjurs den 9. oktober et interview med formanden for LLO Djursland, Henrik Søgaard.

Artiklen er desværre så fyldt med faktuelle fejl, vildledende og usande påstande, at vi nedenfor føler os nødsaget til at imødegå – i hvert fald nogle - af de vildeste og vigtigste…

1. Først og fremmest er det væsentligt at få frem, at LLO Djursland dokumenterbart skylder LLO rigtig mange penge. De skylder over 130.000 kroner i kontingenter og medlemsservice, en service der blandt andet er ydet til formanden Henrik Søgaards egen private sag tilbage i 2016.

Ovenstående - dokumenterede gæld - har LLO Djursland nægtet at betale og har i mail af 14. september meddelt, at ”afdelingen ikke er likvid”. Det vil sige, at man ingen penge har!

2. LLO Djursland har ikke, som formand Henrik Søgaard påstår i artiklen, valgt at melde sig ud af LLO. Det er muligt, at det var det, som bestyrelsens ønskede - men en udmeldelse kræver, at man overholder vedtægternes bestemmelser, blandt andet om adgang og taleret for landsorganisationen, og det har Djursland - beviseligt - ikke gjort!

Og derfor er udmeldelsen ugyldig!

Og derfor, skal vi opfordre medlemmer, der uretmæssigt bliver forsøgt ”overført” til en ny afdeling, om at stoppe deres betalinger til Djursland og søge til LLO igen, via vores hjemmeside www.llo.dk

3. Henrik Søgaard henviser i artiklen til ”flere andre afdelinger” der øjensynligt også vil melde sig ud og begrunder dette med dels en øget centralisering, og hvad han – også uden dokumentation - kalder ”interne problemer og ballade” og forhold, der ”ikke kan tåle dagens lys”.

Det er grove påstande, men heldigvis er der - heller ikke i dette tilfælde – noget hold i påstandene!

Med mindre, at Søgaard rent faktisk henviser til forholdene i egen afdeling, hvor for eksempel referater, kontingenter og regnskaber ikke fremsendes som vores love foreskriver.

Vi bemærker i øvrigt, at der også i de afdelinger, som Søgaard henviser til, er forsøgt gennemført ulovlige generalforsamlinger! Og vi bemærker, at disse afdelinger – hvis man kigger på dem samlet – skylder LLO over en halv million danske kroner!

Ligesom vi bemærker, at der i modsætning til landsorganisationens regnskaber, er en betydelig mangel på stringens og gennemskuelighed i de regnskaber, vi har set fra blandt andet Aarhus. For eksempel fremgår det ikke nogen steder, at formanden for Aarhus rent faktisk er ansat og lønnet på det fælles driftskontor i Risskov, ligesom det heller ikke fremgår præcis, hvor meget der bruges på advokatbistand (til en i øvrigt mangeårig god bekendt af formanden i Djursland).

Herudover kan vi konstatere, at flere af afdelingerne har indført såkaldte ”forretningsbetingelser” hvor bestyrelserne – helt åbenlys og i strid med LLOs love - uden varsel og uden nogen som helst forklaring eller diskussion, kan smide betalende LLO-medlemmer ud af foreningen...

Og så har man i øvrigt, her per 29. september igangsat såkaldte ”støttemedlemsskaber” til 50 kr. årligt! Medlemskaber der, hvis de ikke er vedtaget på en generalforsamling, falder ind under begrebet ”ulovlig indsamling” og dermed er klart strafbart… Jo, det er fine folk! Og der er - sandt at sige - ikke meget, vi umiddelbart kan være enige med formanden for Djursland i…

Det skulle da lige være det, at der til den kommende kongres - rent faktisk - ligger et forslag om, at LLO overgår til central kontingentopkrævning! Et forslag, der i høj grad er fremsat som følge af blandt andet LLO Djurslands og de andre afdelingers manglende vilje til at overholde LLOs love og betale det kontingent, de skal.

Publiceret 11 October 2018 16:27