Gunnar Sørensen (V), formand for Syddjurs Kommunes Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse. Foto: Lars Norman Thomsen

Gunnar Sørensen (V), formand for Syddjurs Kommunes Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Syddjurs: Effektiv hjælp til langtidsledige

Af
Gunnar Sørensen (V)

Formand for Syddjurs Kommunes Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse:

"Et beskæftigelsesprojekt i Århus Kommune har vist, at såfremt langtidsledige får tildelt et personligt budget til at designe deres egen beskæftigelsesindsats, vil en væsentlig del af dem være i stand til at forlade kontanthjælpssystemet. Den model vil Venstre gerne afprøve i Syddjurs.

I Århus fik 97 langtidsledige adgang til et personligt, borgerstyret beløb på op til 50.000 kr., som den enkelte kunne anvende til en indsats, som den pågældende fandt nødvendig og meningsfyldt for at komme i job. Målgruppen var personer over 30 år, som havde været ledige i mindst 12 måneder. Projektet løb fra december 2015 til juni 2018. Ved projektets afslutning havde 32 deltagere forladt kontanthjælpssystemet, og flere var på vej.

Projektet ”Langtidsledige tager teten” blev gennemført i et samarbejde mellem Århus Kommune og Socialt Udviklingscenter (SUS), der fungerede som projektleder, medens Århus Kommunes Jobcenter stod for den praktiske udførelse. Velux Fonden leverede den nødvendige økonomiske støtte.

Formålet med projektet var at afprøve personlige, borgerstyrede budgetter som virkemiddel i beskæftigelsesindsatsen. Den enkelte lediges budget udarbejdes og godkendes i samråd med dennes jobkonsulent. Men den pågældende er selv ansvarlig for at foreslå, hvordan beløbet skal bruges, for at han eller hun kommer i arbejde. Hensigten er at bringe mange flere muligheder i spil end ved en ordinær beskæftigelsesindsats og at sikre, at den ledige genfinder motivationen samt tager ejerskab og selvledelse i forhold til at finde tilbage på arbejdsmarkedet.

Deltagerne i projektet brugte af deres budgetter på alt fra kørekort og opkvalificerende kurser til tandbehandling, vejledning fra en diætist mm. Tillid har været et nøgleord. Forudsætningen har været, at de ledige mødes med en tro på, at de selv er i stand til at træffe beslutninger vedr. deres eget liv og lægge den rette plan for at komme i beskæftigelse.

I Syddjurs diskuterede vi det århusianske initiativ i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse på udvalgets møde den 16. januar. Venstre ser gerne et lignende projekt afprøvet i vores Kommune med f.eks. 8-10 langtidsledige borgere. Udfordringen ligger i finansieringen. Kommunen har ikke uden videre lov til at anvende sine midler til udbetaling til enkelte borgere. Men måske er det muligt for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at finde finansiering andet sted. Det vil vi nu arbejde videre med."

Publiceret 22 January 2019 11:00