Mai Mercado. Foto: Flemming Leitorp

Mai Mercado. Foto: Flemming Leitorp

Debat: Mon ikke brevet er på vej, Kirstine Bille?

Af
Børne- og socialminister Mai Mercado (C):

Svar på Kirstine Billes debatindlæg:

http://syddjurs.lokalavisen.dk/laeserbreve/2019-03-17/-Debat-Mai-Mercado-hvorn%C3%A5r-har-du-kontaktet-Syddjurs-Kommune-4424297.html

"Kirstine Bille fra SF efterlyser her i avisen svar på, hvornår jeg har kontaktet Syddjurs Kommune omkring en henvendelse fra en bekymret borger. Det korte svar er tirsdag den 12. marts, hvor ministeriet sendte en mail til borgmesteren og til chefen for Børn og Læring – sidstnævnte kvitterede med det samme for mailen og bad om ekstra oplysninger, som blev eftersendt.

I mailen var det brev, som jeg havde sendt til en borger, der havde skrevet til mig, fordi hun og andre forældre i Børnehuset Bækdalen er bekymrede over, at de oplever, at kommunen lader langt flere børn være i institutionen, end der er plads til. Når jeg får den slags breve fra borgere, så er det klart, at jeg svarer. Jeg kan ikke sidde det overhørig, når jeg hører, at der er dagtilbud, der har massiv overbelægning. Og hvor jeg får henvendelser om, at børnene udstyres med høreværn. Det er ikke i orden!

Jeg vil gerne slå fast, at kommunerne er forpligtede til at leve op til dagtilbudslovens krav om at sikre børnene nogle rammer, som fremmer deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er ingen undskyldning, at der er overbelægning i kommunens dagtilbud. Den slags skal kommunen have styr på, så det ikke går ud over børnene. Og der skal være styr på det, inden børnene starter i dagtilbuddet.

Derfor har jeg også i denne her sag sendt mit brev til borgeren videre til både borgmesteren i Syddjurs Kommune og chefen for Børn og Læring, så jeg er sikker på, at kommunen også får mit svar. Det giver kommunen mulighed for at kommentere og handle.

Jeg kan så forstå, at brevet endnu ikke er kommet frem til Kirsten Bille, men mon ikke det er er på vej?"

Publiceret 22 March 2019 11:09