Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten, Syddjurs Byråd. Foto: Lars Norman Thomsen

Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten, Syddjurs Byråd. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Skal panikløsninger gå ud over de mest udsatte børn og familier i Syddjurs?

Af
Jesper Yde Knudsen

medlem af FI-udvalget og Byrådet i Syddjurs for Enhedslisten:

"På sidste møde i FI-udvalget, der tager sig af børn og unge, besluttede et flertal at reducere serviceniveauet på tabt arbejdsfortjeneste med et måltal på 0,75 mio. kr. I 2019 og en helårsvirkning på 1,5 mio. kr. Sagen skal endeligt behandles på byrådsmødet d. 26-6.

På samme møde vedtog et flertal i udvalget at skære ned på skolerne med 2 mio. kr. Og skære på På Ungdomsskolen og Pindstrupskolen med samlet 0,55 mio. kr. I 2019.

Tabt arbejdsfortjeneste gives typisk til forældre med børn der har specielle behov, f.eks. handicap. Netop disse forældre hører til de mest sårbare og hårdest ramte i vores samfund. Samtidig er de nogen af dem der yder den største indsats for at få tilværelsen til at fungere for dem selv og deres børn.

Tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste til forældre hænger ofte sammen med at deres børn har vanskeligheder ved at trives i kommunens tilbud, det kan f.eks. være børn der tidligere ville være tilknyttet en specialklasse men som nu er inkluderet i en almindelig skoleklasse.

Det kompenserer forældrene for ved at yde ekstra hjælp og støtte f.eks. ved at give børnene en kortere skoledag. For at det ikke skal ødelægge familiernes økonomi kan kommunen bevilge tabt arbejdsfortjeneste.

En høj tildeling af tabt arbejdsfortjeneste kan således godt ses som et symptom på at vi i Syddjurs med det stærkt øgede fokus på inklusion ikke er i stand til at give det rigtige tilbud til børnene. Defor bør fokus, efter min mening, være på at forbedre tilbuddet til børnene og ikke på at gøre livet mere vanskeligt for de forældre der heltemodigt kæmper for at giver deres børn en bedre tilværelse.

Ved at skære i hjælpen til forældre til børn med specielle behov vil det gå hårdt ud over børnene og deres familier og det vil også meget hurtigt kunne påføre kommunen store ekstraudgifter til f.eks. dyre specialskoler, anbringelser og overførselsindkomster til hårdt ramte familier.

Jeg vil meget kraftigt opfordre til at byrådet ikke taber sit moralske kompas og sit kølige overblik for i panik at lave en nedskæring der risikerer at ramme de mest udsatte børn og familier meget hårdt og som også kan vise sig at blive meget dyr for kommunen på længere sigt."

Publiceret 07 June 2019 12:30