Er der behov for et par gutter fra Hjemmeværnet til indvielsesfesten fredag i Thorsager? Arkivfoto

Er der behov for et par gutter fra Hjemmeværnet til indvielsesfesten fredag i Thorsager? Arkivfoto

Debat: Få fat i Hjemmeværnet borgmester...

Af
Ole Kragelund

Moesbakken 22

8410 Rønde:

Lokalavisen har modtaget følgende henvendelse, som må betragtes som et debatindlæg. Derfor bringes det i denne kontekst:

"Hej, borgmester Ole Bollesen!

Fredag eftermiddag, 16. august, skal du ifølge Lokalavisen holde åbningstale ved Brugsen i Thorsager - altså for åbningen af den nybyggede letbanestation på Hesselvej 1 i udkanten af Thorsager.

Men så vidt jeg ved, finder arrangøren, Thorsager Distriktsråd, det ikke forsvarligt at lade åbnings-festlighedens deltagere spadsere eller løbe på de sidste par hundrede meter af Stationsvej - den del af vejen, der er nærmest den fine ny letbanestation med tilhørende parkeringsplads og toiletbygning. Derfor holdes hele arrangementet på Brugsens P-plads, ca. 1200 meter fra letbanestationen. Hvilket naturligvis er 100 pct. forståeligt.

Problemet er, at der ingen fortov er mellem Stationsvej 40 og stationen - altså de sidste ca. 300 meter - og ingen plads iøvrigt til hverken fodgængere eller cyklister. Tværtimod vil sådanne bløde trafikanter være i fare, især hvis to modkørende biler skal passere hinanden i svinget ud for rideskolen (Stationsvej 46), sidste matrikel før letbanestationen.

Derfor håber jeg, at du nu - som øverste "chef" for vejmyndigheden (= Syddjurs Kommune) - vil gøre det muligt for fodgængere at færdes trygt og sikkert på Stationsvej kl. 15.30-18.30 på fredag. Sådan at de festdeltagere, som ønsker det kan tage gåturen frem og tilbage, 2 x 1200 meter, på fredag.

Du kan vel fx spørge Hjemmeværnet om at stille med et par mand til at regulere bil-trafikken på Stationsvej i ca. 3 timer, sådan at fodgængere kan gå i den ene side af vejen, og bilerne holde sig til den anden?

Hvem ved, måske kan du selv tage en walk-and-talk tur på samme strækning en anden dag, sammen med lokale Thorsager-folk? Og måske kan du i så fald invitere andre medlemmer af byrådet (vejmyndigheden) med på gåturen, så I kan mærke/se/fornemme behovet for at få lavet et fortov - også de sidste/første 300 meter af Stationsvej ved den fine ny letbanestation?"

Publiceret 14 August 2019 10:30