Laila Sortland. Arkivfoto

Laila Sortland. Arkivfoto

Debat: Behov for at stramme op i Syddjurs

Af
Laila Sortland (DF

Syddjurs Byråd

medlem af SÆ-udvalget:

Byrådsmedlem Laila Sortland havde forud for onsdagens møde fremsendt følgende debatindlæg, som ved en beklagelig fejltagelse ikke er kommet med på syddjurs.lokalavisen.dk.

Det rådes der bod på her.

"Punkt 169 på dagsordnen til udvalgsmødet for Sundhed, Ældre og Social d. 14.08.2019 er defineret som en orientering om opgørelse af omgørelser fra Ankestyrelsen. (Ankestyrelsen er den myndighed, der er højeste administrative klageinstans for en række forskellige afgørelser inden for socialretten, red.)

I øjeblikket er der i Syddjurs Kommune en sagsbehandlingstid på området på 6 uger, hvilket jo er ret lang tid at vente for de berørte borgere.

Det kan være plejekrævende borgere, der pga. alder eller sygdom har permanent eller midlertidig brug for hjælp i hverdagen, eller det kan være borgere med handicap eller børn med handicap og deres familier, eller andre forhold der gør, at man har brug for hjælp til at klare hverdagen.

Hvis man på den måde er ramt og har brug for hjælp, skal man ikke udsættes for lange og tunge processer for at få den hjælp,der er behov for.

Når livet er svært og gør ondt, skal de helt basale behov, hurtig dækkes ind og ikke drukne i lange sagsbehandlingstider,der oven i købet er behæftet med fejl, så de værdigt trængende må mange gange vente alt for længe på at få den rigtige afgørelse og dermed også den hjælp, der er behov for.

På mødet, vil Dansk Folkeparti bede om en redegørelse for denne helt uacceptable fejlbehandling af sager på 33 procent, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen.

Ligeledes er der hjemvisninger på 64 procent, hvilket jo ikke er direkte retvisende som fejlbehandling, og dog er det jo alligevel.

Når en sag hjemvises af Ankestyrelsen, kan det være pga. en alvorlig fejl i behandlingen af sagen, men det kan også være manglende tilgang for Ankestyrelsen til korrekt dokumentation for sagens videre forløb, og i de tilfælde, kan man lægge yderligere 6 uger til den tid, der allerede er spildt med fejlbehandling.

Dansk Folkeparti ønsker en opstramning på området for at minimere denne unødigt lange behandlingstid og resursespild.

Dansk Folkeparti vil ligeledes på omtalte udvalgsmødet fremkomme med et ønske om, at Syddjurs Kommune retter henvendelse til KL og opfordrer KL til, at der tildeles øgede relevante økonomiske midler til kommunerne for at imødekomme den stigning på 70,6 procent af plejekrævende ældre 80+ frem mod 2030. (KL = Kommunernes Landsforening kan ikke tildele midler til kommunerne. KL forhandler på vegne af samtlige kommuner de økonomiske rammevilkår med regeringen for næste års budget. Denne forhandling er pga. af Folketingsvalget forsinket og forventes først færdig i starten af september, red.)

Publiceret 15 August 2019 09:38