Debat: Farefuld borgeradfærd på Ryomgård Letbanestation

Af
Kirting Olesen

formand for Ryomgård Distriktsråd:

Åbent brev til Letbanen:

"Ryomgård Distriktsråd er blevet kontaktet af borgere, der dagligt oplever forhold på Ryomgård Station, der bliver betegnet som uhensigtsmæssige og måske direkte farlige.

Det er bemærket, at flere der kommer ad Skolegade til stationen benytter den passage, der er mellem det tidligere pakhus, der nu huser en Røde Kors butik, og teknikbygningen i vestenden af stationen. Herfra krydses spor 1 et sted, hvor der ikke er overgang til ø-perronen, hvilket kan give anledning til farlige situationer med mulighed for påkørsler og ubehagelige oplevelser for lokomotivførerne.

Ryomgård Distriktsråd har i brev af 20.11 2017 i forbindelse med en udtalelse om stati-onsforbedringen i Ryomgård til Syddjurs Kommune bl.a. skrevet følgende:" Manglende læskærme vil sandsynligvis bevirke, at passagerer vil søge læ langs stationsbygningen og dermed i sidste øjeblik krydser spor 1, både ad den legale overgang i østenden af stationen og tværs over spor 1, hvilket kan give anledning til faresituationer." Dette brev er endvidere sendt til Letbanen. Det tyder på, at det ikke kun i dårligt vejr, at der er en uhensigtsmæssig trafik over spor 1 i vestenden af stationen.

Ryomgård Distriktsråd skal derfor foreslå, at der etableres en legal overgang i vestenden af perronerne i lighed med den overgang, der er i østenden af stationen. Såfremt dette ikke lader sig gøre, bør der i det mindste opsættes et hegn, der forhindrer den ulovlige og farlige passage. Distriktsrådet er til rådighed for en drøftelse af forholdet på stationen."

Publiceret 16 August 2019 12:00