Tilsendt foto

Tilsendt foto

Debat: Blå fisk – ikke for vores blå øjnes skyld

Af
Af Kim Lykke Jensen (SF)

formand for Udvalget for Natur

Teknik og Miljø

Syddjurs Kommune:

"Før sommerferien fik Syddjurs Kommune med bistand fra gode frivillige kræfter malet blå fisk på asfalten ved en række afløbsriste på vejene i Hornslet, Rønde, Kolind og Ebeltoft.

Med initiativet ønsker kommunen at gøre opmærksom på, at mange af vores afløbsriste i vejen leder via regnvandskloakken direkte til vandløb, hvor fiskene bor.

Mange tror fejlagtigt at afløbsristene i vejen leder til rensningsanlæg, hvor vandet renses, men det er ikke tilfældet. Vejvandet og det, der hældes ned i afløbsristene ledes urenset via regnvandskloakken direkte til nærmeste vandløb.

Når sæbe og kemikalier udledes til vandløbet kan det slå fiskene ihjel, samme med de smådyr, som fiskene lever af. Det er derfor vigtigt, at vi ikke hælder sæbe eller kemikalier i vejbrøndene langs vores vejnet.

Samtidig leder vandløbene til havet, hvor vi og vores børn gerne vil bade, uden risiko, for at bade i forurenet vand.

Man kan læse mere om Blå fisk-initiativet på www.syddjurs.dk/blaafisk."

Publiceret 20 August 2019 13:30