Debat: Vil S og V køre Mørke borgere over med en damptromle?

Af
Jesper Jakobsen

på vegne af involverede beboere på Stationsvej i Mørke i forbindelse med lokalplan 419

Møbelfabrikgrunden:

"Vi har de sidste par dage haft den store fornøjelse at have besøg af fire politikkere fra Syddjurs Kommunes Udvalg for Plan udvikling og kultur.

De fire politikkere var: Michael Mikkelsen, Ryomgård, Else Marie Høgh Hornslet, og vores to egne Mørke-politikkere Riber H. Antonsen og Ole S. Hansen.

Som altid er det en fornøjelse at have besøg af politikkere der tager sig tid til at sætte sig ind i de problemstillinger, vi som borgere bliver belemret med i forbindelse den måske kommende lokalplan.

Vi har nu gennemgået de væsentligste problematikker set med borgerøjne sammen de deltagende politikkere.

Vi har en forhåbning til udvalgets medlemmer om, at de indser i tide, at de har taget alt for let på de høringssvar, vi har afgivet i løbet af foråret.

Vi har mange bekymringer i forbindelse i med projektet, hvor især byggehøjde, skyggepåvirkninger, indkigsgener - er altoverskyggende. I det hele taget mener vi, at der bliver presset alt for mange boliger ind på et alt for lille område.

Men tak skal der lyde til de deltagende politikkere for deres engagement i vores sag.

Det vi nu håber på er, at Venstre og Socialdemokraterne kommer til besindelse og indser at dette projekt i sin helhed er alt for voldsomt i sit omfang.

Faktum er at Ole S. Hansen og Riber Hog Antonsen bør tilgodese Mørke borgernes ve og vel først og fremmest. Det her lugter desværre lidt for meget af profitmaksimering, og Syddjurs Kommune bør som helhed gentænke projektet.

Riber lovede at vende tilbage med et svar på hans og dermed Venstres holdning eller stillingtagen allerede her i weekenden. Opløftende var det i hvert fald at høre, Riber udtale flere gange under mødet, at han havde stor forståelse for vores situation.

Socialdemokraten Ole S. Hansen er heldigvis gået i tænkeboks igen.

Svarene fra politikkerne blæser i vinden, men vi ser frem til at høre om Socialdemokraterne og Venstre virkelig mener, at de med god samvittighed vil køre Mørke borgerne over med en damptromle?"

Publiceret 24 August 2019 13:56