Carsten Bryrup. Arkivfoto

Carsten Bryrup. Arkivfoto

Debat: Lukning af Randersvej isolerer Nimtofte

Af
Carsten K. Bryrup

Formand for Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd - På vegne af virksomheder og distriktsråd:

"Åbent brev vedr. vejforlægning til Djurs Sommerland - lukning af Randersvej:

Efter det foreliggende skal Randersvej lukkes således, at forbindelsen til den nye omfartsvej begrænses til en gangsti/cykelsti.

Konsekvensen af lukningen er, at Nimtofte by bliver isoleret til skade for Nimtofte som helhed, da der må forventes en betydelig omsætningsnedgang i Nimtofte Dagli’ Brugsen, Nimtofte Pizza og Grill samt Djurs Hytteby & Camping.

Alle 3 virksomheder er afhængige af, at trafikanter let og ubesværet kan komme til Nimtofte og benytte sig af de tilbud, som byen kan byde på.

Vi er blevet informeret om at lukningen af Randersvej, er for at begrænse trafikgener og dermed ejendomsværditab for ejendommen Randersvej 15.Særligt vil en lukning af Nimtofte Dagli’ Brugsen betyder en væsentlig nedgang i ejendomsværdierne generelt. Der må afvejes, hvor det samlede ejendomsværditab er størst i forhold til bl.a. skatteudskrivningsgrundlag.

Beslutningen om lukning af Randersvej vil forventeligt medføre en næsten fordobling af trafikken på Kolstrupvej, hvilket i sig selv vil være stærkt problematisk på grund af vejens begrænsede bredde og oversigtsforhold i øvrigt.

Nimtofte og oplands borgerforening og Distriktsråd er åben for dialog om afbødende foranstaltninger og skal foreslå følgende:

1. Randersvej lukkes ikke, men begrænses med indsnævring og til køretøjer op til 3500 kg. En opretholdelse af Randersvej fordrer ikke en VVM-undersøgelse.

2. Behørig skiltning ved udkørslen fra Djurs Sommerland ad Randersvej med henvisning til relevante butikker og servicetilbud i Nimtofte.

3. Behørig skiltning ved afkørslen til Nimtofte på omfartsvej ved gl. Randersvej og ved Frederikslundvej med henvisning til relevante butikker og servicetilbud i Nimtofte.

4. Trafikken på Kolstrupvej begrænses til køretøjer op til 3500 kg bortses fra ærindekørsel. Den gennemkørende tunge trafik bør ikke belaste byen, men henvises til at benytte omfartsvejen ved Djurs Sommerland. Fordrer ikke en VVM-undersøgelse."

Klik også her:

https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/acadre/Files_3129_5076990/Bilag%201%20-%20Indkomne%20bem%C3%A6rkninger%20under%20foroffentlighed%20ifbm%20Nord-syd%20vejen%20h%C3%B8ringsnotat%2C%20til%20politsik%20behandling.docx.pdf

Publiceret 11 September 2019 22:00