Byrådsmedlem Michael Aakjær (S), tidligere medlem af Udvalget for sundhed, ældre og social. Nu medlem af Udvalget for familie og institutioner. Foto: Syddjurs Kommune

Byrådsmedlem Michael Aakjær (S), tidligere medlem af Udvalget for sundhed, ældre og social. Nu medlem af Udvalget for familie og institutioner. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Budget 2020 - DFs fornemmelser for ældreområdet, tja bum bum ...

Af
Michael Aakjær (S)

Syddjurs Byråd:

"I Adresseavisen uge 37 slår DF på tromme for, at vi skal prioritere og huske de ældre.

I Socialdemokratiet mener vi, at alle skal være velkomne til at hjælpe med til at forbedre forholdene, men grundlaget for prioriteringerne skal bygge på realistiske dialoger.

Det er ikke helt rigtigt når der hævdes, at der har været meget lidt opmærksomhed på de ældre i kommunen. Enig der kan altid gøres mere! Men faktuelt: Vi har investeret i og vil fortsat satse på de såkaldte velfærdstekteknologier, der gør dagligdagen nemmere for mange borgere i Syddjurs Kommune.

Vi har, omlagt rengøringsopgaver således plejen får mere tid til netop pleje. Vi har investeret i plejeboliger, i demensboliger og vi har gennemført en værdighedspolitik, hvor også ensomheden som rammer nogle ældre er et indsatsområde. Så når DF i artiklen beskriver forholdene som, at der ”imidlertidig er meget lidt opmærksomhed på at forbedre vilkårene for de ældre,” så er der tale om et forvrænget billede af indsatserne.

At indføre en normeringsgaranti i plejeboligerne glæder jeg mig til at se konkretiseret. Men kender vi til klager på nuværende tidspunkt, der alene er begrundet i normeringerne på plejecentrene? Naturligvis glæder jeg mig også til at se finansieringen af normeringsforslaget, der i min optik ikke må gå ud over andre velfærdsområder.

Er en finansiering af flere medarbejdere, med de vilkår på plads, så har jeg svært ved at se det parti der stemmer imod.

Det undrer mig dog, at DF er bekendt med en stigende venteliste efter behovet på plejeboliger. De reelle tal bliver oplyst på udvalgsmøderne i SÆ. Ventelister er et løbende værktøj, og ændres i forbindelse med visitationerne.

Mig bekendt var der flere ledige pladser på plejecentrene i kommunen, i august 2019, end der var ældre der efterspurgte pladserne. Nuvel kan der være venteliste til specifikke plejecentre, men samlet i kommunen er kapaciteten på de nuværende 13,9 procent altså dækkende. Hvorfor skal den så øges til 15 procent?

Det er ganske rigtigt, at der bliver flere ældre i kommunen og hvis prognosen passer, så skal der investeres i flere plejeboliger frem mod 2030. Derfor har Socialdemokratiet også ønsket:

1) En vurdering af muligheden for at omdanne det tidligere demensafsnit på Rosengården til nye plejeboliger.

2) At der laves en analyse af behovet, for hvor er det mest relevant, at udbygge eller bygge flere plejeboligerne?

Og forandres ældres livsbehov og ønsker ikke også i takt med tiden? I Socialdemokratiet er vi meget interesseret i løsninger omkring ”oldekolle”, altså ældreboliger, hvor ældre i højere grad har mulighed for at bo sammen, med tættere kontakt til hinanden, med muligheder for fælles interesser og for at hjælpe hinanden. Det ved vi mange borgere allerede i dag efterspørger.

Vi er i Socialdemokratiet overbevidste om, at det styrker livskvaliteten og sundheden hos de ældre. Vi ved, at der på dette område er en stigende efterspørgsel. På landsplan er efterspørgslen ca 80.000 boliger.

I Syddjurs kender vi ikke det eksakte behov, men Ældrerådet lavede en lille undersøgelse i forbindelse med Stafet for Livet i Rønde. Det vil – som altid - være interessant at høre Ældrerådets betragtninger, og i samarbejdet med administrationen, få en analyse for fremtidens behov. Jeg er ikke i tvivl om, at et fokus på ældre, der ønsker denne boform også vil komme til at påvirke behovet for antallet af plejeboliger i fremtiden.

At anlægskonferencen i august gav en dækningsprocent i 2030 på 8 som en mulighed og ikke vil give behov for flere plejeboliger, er usandt.

Det er en sammenblanding og en påstand der ikke har hold i virkeligheden. En analyse på anlægskonferencen gav blot scenariet, at hvis vi ikke gør noget ved kapaciteten, hvis vi ikke investerer i flere plejeboliger inden da, så ender vi med en dækningsgrad på plejeboliger på 8 procent i 2030.

Og så lav en procent er helt urealistisk og ikke et Socialdemokratisk ønske."

Publiceret 14 September 2019 14:08