Jesper Yde Knudsen. Foto: Lars Norman Thomsen

Jesper Yde Knudsen. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Budget - udsigterne lyse for Sydjurs, men...

Af
Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten)

Syddjurs Byråd:

Svar på Ole Bollesens (S) betragtninger om Syddjurs økonomien:

"Jeg er helt enig i at vi ikke skal panikke over faldende kassebeholdning i Syddjurs, men der er nu god grund til bekymring.

Den største grund til problemerne i Syddjurs er, at skiftende regeringer ledet af Venstre og Socialdemokratiet har strammet det økonomiske greb om kommunerne, og de sidste 10 år ikke givet kommunerne penge nok til at dække befolkningsudviklingen hos børn og ældre.

Selvom vi i Syddjurs har effektiviseret, forebygget og f.eks. fået langt flere i arbejde er vi nu nået til et punkt, hvor det er blevet rigtigt svært at skaffe penge til de stigende udgifter til børn og ældre.

Derudover er Syddjurs også ramt af den landsdækkende stigning på det specialiserede socialområde for voksne, det er det eneste område, hvor udgifterne i 2019 stiger mere end ventet. På andre områder, f.eks arbejdsmarkedsområdet, familieområdet og specialskolerne, er problemet, at udgifterne ikke er faldet helt så meget som ventet.

Sammen med de anlægsprojekter, som et bredt flertal i byrådet har besluttet gør det, at i Syddjurs oplever vi et pres på kassebeholdningen i 2019.

Den nye økonomiaftale mellem Regeringen og KL er et fremskridt i forhold til de sidste år, men den er desværre ikke nær nok til at afbøde 10 års nedskæringer. Vi må håbe på, at finanslovsforhandlingerne og de næste års økonomiaftaler bliver mere ambitiøse i retningen af at opfylde valgløfterne om mere velfærd.

Den stærkt øgede tilflytning til Syddjurs giver håb for fremtiden og en forbedring af økonomien, selvom den i første omgang betyder flere udgifter til f.eks. daginstitutioner og skoler.

Samlet set er er udsigterne lyse for Syddjurs, når vi kigger lidt længere frem, men vi oplever et pres på økonomien nu og de næste år.

Derfor er det nødvendigt, at vi tager situationen alvorligt og bliver ved med at forebygge, effektivisere og tænke smart.

Men det er også vigtigt ikke at gå i panik og f.eks. skære på undervisningskvaliteten i skolerne og på forebyggelse der jo netop skal være med til at sikre et økonomisk og menneskeligt bæredygtigt Syddjurs i fremtiden.”

Publiceret 15 September 2019 21:30