Syddjurs Kommune har, ifølge Lisbeth Bøwes, betalt den nette sum a' 400.000 kroner for Implement-rapporten, der ikke disker op med nye konklusioner på skoleområdet end de i forvejen kendte. Foto: Rapportens forside

Syddjurs Kommune har, ifølge Lisbeth Bøwes, betalt den nette sum a' 400.000 kroner for Implement-rapporten, der ikke disker op med nye konklusioner på skoleområdet end de i forvejen kendte. Foto: Rapportens forside

Debat: Budget 2020 - tør byrådet spille roulette om folkeskolernes fremtid?

Af
Lisbeth Bøwes

Kredsformand

Djurs Lærerforening kreds 134:

"Meget snart vil det stå klart, hvor borgernes skattepenge skal gøre gavn og skabe velfærd og glæde det næste år i Syddjurs Kommune. Budgettet køres i stilling nu, og der er allerede kamp om millionerne.

Skolevæsenet har det seneste år fået som opgave at skaffe politikerne besparelsesmuligheder på op til 50 mio. kr. om året! Det er mange penge. Urealistisk mange penge!

Man har brugt næsten 400.000 kr. hos en af landets ypperste konsulentfirmaer (Implement) til at finde nye, smarte muligheder at spare og effektivisere på. Vi må konstatere, at det simpelthen ikke var muligt! De fandt frem til de samme konklusioner, som forvaltningen selv fremkom med for tre år siden.

Der er nemlig skåret så meget ind til benet, at der reelt kun er to muligheder for at finde store penge: skolestruktur (skolelukning og/eller samling af overbygning på fire skoler) og salamimetoden (skolen får færre penge pr elev). Vi skal ikke her plædere for, om det ene er bedre end det andet - for lige meget hvad, så vil det få store konsekvenser for måden at lave skole på i Syddjurs Kommune!

I høringssvar fra bl.a. Skolelederforeningen har vi allerede for to år siden læst, at det vil få konsekvenser for kvaliteten at skære på skolernes økonomi.

Inklusionsindsatsen, som har været højt prioriteret i kommunen de sidste år, vil komme under gevaldigt pres, hvis der ikke er de nødvendige ressourcer til at undervise og rumme elever med særlige behov.

Vi har fra lærerforeningens side rost Syddjurs Kommune for at have et godt ambitionsniveau og have fokus på efter-videreuddannelse af det pædagogiske personale. Det kommer man til at justere markant på, hvis man vil hente op mod 50 mio. kr.

Folkeskolen er den vigtigste fællesskabende institution, vi har; men når der ikke er sammenhæng mellem ressourcer og opgaver, vil det gå ud over kvaliteten. Det kommer vi ikke uden om. Hvis vi bliver ved med at komme flere elever i klasserne og formindske lærernes muligheder for ordentlig feed-back, faglig opdatering, samarbejde med forældre og kolleger, tid til eleverne og forberedelse af undervisningen, ja, så vil det kunne mærkes.

Vi venter spændt på budgetkataloget. Vi venter spændt på politikernes beslutninger. Vi venter spændt på, om SF holder fast på Morten Henriksens udmelding fra 11/6: “Folkeskolen har brug for investeringer i flere lærere, lavere klassekvotienter og mere forberedelsestid”

Det må vise sig i løbet af den næste måneds tid.

En ting ved vi; folkeskolerne i Syddjurs Kommune er godt på vej. Vi lykkes med mange opgaver. Resultater fra afgangsprøver ligger over landsgennemsnittet. Lærerkredsen og kommunen har indgået lokalaftale om bl.a. lærernes arbejdstid. Rundt omkring er der masser af god undervisning, engagement, initiativer og ambitioner på elevernes vegne."

Vi ønsker tilflytning til Syddjurs og flere elever i vores fælles folkeskole. Tør vi svare på det ønske med drastiske sænkninger af ambitionsniveauet gennem alvorlige nedskæringer i skolevæsenet?

Publiceret 18 September 2019 09:00