Jørn Juul Sørensen. Arkivfoto

Jørn Juul Sørensen. Arkivfoto

Debat: Bente Hedegaard - jeg er ikke imponeret

Af
Jørn Juul Sørensen

Radikale Venstre Djursland:

"Bente Hedegaard skriver, i et indlæg her i avisen, at hvis jeg kom ned fra et radikalt tårn ville opdage den økonomiske virkelighed i kommunen.

Nu er jeg kommet ned Bente, og ser, at Socialdemokratiet, med hjælp af nye 62 mio. kroner fra regeringen, forsøger at rydde op i det økonomiske morads som Socialdemokratiet selv har medvirket til her i kommunen de seneste 4 år.

Jeg ser også, i det nye budgetforlig Socialdemokratiet har indgået, at kommunen vælger at afvikle dårlig gæld på 40 mio. fra fortidens syndere. At der ekstraordinært skal findes 45 mio. til betaling for elever der er draget til andre kommuner grundet kommunalbestyrelsens skalten og valten med skoleområdet. At der ekstraordinært skal sendes 46 mio. til dårlige sager på socialområdet.

Bente Hedegaard er nærmest også forarget over mit forslag om, at Svend Carlo´s arv på 1,17 mio. eller dele af den, kunne gå til opstart af en ny kunstbygning i det tomme posthus i Grenaa. I den forbindelse har jeg omtalt de begrænsninger Baunhøj Mølle har som udstillingssted. Der er jo slet ikke tale om et forslag om at lukke Baunhøj Mølle, men at finde et supplement, der kan give mulighed for at vise en permanent udstilling med de professionelle kunstnere fra Djursland og mere rummelig udstillingsplads for andre typer af udstillinger.

I stedet gik arven til kunstprojekter for børn i kommunen. Man kan blive bekymret for at det bare handler om at dække nogle huller i den kommunale kasse. Sidst der var børn og kunst på programmet i 2018 afslog Socialdemokratiet at støtte Børneteaterfestivalen på Djursland.

Hvor meget kultur Socialdemokratiet i øvrigt har på sinde, kan man forvisse sig om ved at kikke i den ny-aftalte budgetaftale. Her nævnes ordet ”kultur” to gange på 12 sider.

Første gang handler om 15 mio nye penge til byggeri på Kattegatcentret. (Er det kultur?)

Anden gang stadfæstes det blot at bevillingen til Pavillonen er som den også har været de tidligere år.

Så nævner Bente Hedegaard, at Den grønne Omstilling er på dagsordenen i budgetforliget og om den mon finder nåde hos mig.

Nu har jeg så været inde og læse Budgetaftalen og tilhørende bilag 3, der bl. a. handler om klima og miljø. Og nej, jeg er ikke imponeret. Der afsættes reelt kun nye penge af til klimasikringer i Auning og Grenaa, udfasning af nogle oliefyr og gadebelysning. Det er nødvendigt med klimasikring – selv om det kun er helbredelse i forhold til havvandsstigninger - ikke forebyggelse. Til gengæld afsættes der mange penge til veje og asfalt.

Det nævnes eksempelvis heller ikke, at Norddjurs Kommune har som mål, at arbejde for en reduktion af klimagasser og CO2 med 70 procent frem til 2030. Ikke et ord om drikkevandsbeskyttelse, Round-Up forbud eller landbruget.

Det er positivt, at ”området for bæredygtighed” opnormeres med en medarbejder til 2, hvis det betyder mere handling på området og ikke flere analyser.

”Vild med vilje” er vigtigt, da det fremmer biodiversitet og plantning af træer. Men følger der penge med?

Men ellers er resten meget ord og varm luft, som vi har set sket med Klima- og Energipolitikken og den tilhørende Handleplan fra 2017.

Men lad mig blive overbevist om noget andet af jeres handlinger Bente!

Jørn Juul Sørensen

Radikale Venstre, Djursland

Publiceret 10 October 2019 22:00