Debat: Budget 2020 og FN's Verdensmål

Af
Henning Rasmussen

Civilian

Ugelbølle

www.civilian.one:

"Syddjurs Kommune har en vision om at være en bæredygtig kommune baseret på FN's Verdensmål. Hvis politikkerne mener det alvorligt, bør den kommende budgetlægningen tage udgangspunkt i FN's Verdensmål.

Budgetter er i dag andet og mere end blot økonomi. Der arbejdes i dag ikke kun med én bundlinje men med tre bundlinjer - miljø, social, og økonomi. Syddjurs Kommune har særdeles god mulighed over for omverdenen til at signalere, at kommunen vil en bæredygtig udvikling inden for såvel det økonomisk, sociale og økologiske område. Signaler der vil være med til at gøre Syddjurs attraktiv for såvel borgere, virksomheder, iværksættere som turister.

Syddjurs Kommune vil kunne markedsføre sig som kommunen, hvor klima og social forbedringer er ligestillet med økonomien og være med til lokalt/kommunalt at bakke op om klimamålene, om at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 procent i 2030.

Historien har vist, at det ikke er økonomien, der bestemmer miljøets tilstand men de politiske og ideologiske visioner. Og stort set alle virksomhedsledere er enige om at klimaomstillingen rummer store forretningsmuligheder. Det bør kommunens politikkere forholde sig aktivt til og bevidst lade fremgå af kommunens budgetter.

Forestil dig Syddjurs som foregangskommune for Verdensmålene, og hvilken forskel det vil gøre på kommunens omtale og tiltrækning af turister, grønne virksomheder samt borgere, der vil bo og leve i en grøn og bæredygtig kommune.

Syddjurs vil kunne blive et eksperimentarium for nye grønne iværksættere og virksomheder samt nye sociale fællesskaber, der vil tiltrække sig international interesse og dermed "grønne" turister. Til at bakke op om den udvikling bør hver enkelt afdeling og institution i kommunen hele tiden forholder sig til og udvikle nye ideer til, hvordan de konkret kan bidrage til FN's 17 Verdensmål.

Når bæredygtighed bliver konkret og en integreret del at kommunens budgetter (og ikke kun et udvalg for bæredygtighed) vil den kommunale budgettering ændre sig fra at være en defensiv forhandling til en udfordrende og spændende aktivitet, hvor man med fordel kan inddrage såvel borgerne som kommunens ansatte. Og i sidste ende vil det være med til at forbedre kommunens økonomi betydeligt."

Publiceret 10 October 2019 10:30