Embedsmandsvælde i Syddjurs Kommune

Af
Af Kim Thomsen

bestyrelsesformand Hornslet Motionscenter:

DEBAT "Er direktøren for Plan, Udvikling og Kultur Syddjurs Kommunes svar på Mr. Humphrey kendt fra serien ”Javel hr. minister”?

Inden for de seneste år har forskellige fitnessforeninger i Syddjurs kommune ansøgt om lokaletilskud til driften af deres lokaler. Et tilskud som enhver folkeoplysende forening har krav på. Hver eneste gang bremses ansøgningerne af administrationen og herunder særligt af direktør Poul Møller, der fra sin position åbenlyst forsøger at manipulere politikerne i retning af sin egen politiske overbevisning, hvilket giver associationer til den engelske satire serie ”Javel Hr. Minister”. Poul Møller hiver den ene kanin op af hatten efter den anden i form af juridiske spidsfindigheder for at undgå betaling af tilskud til kommunens fitnessforeninger. Det er efterhånden kun Danske lov fra 1683, der ikke har været nævnt. Det er i den grad forskelsbehandling af kommunens borgere, når dem der vælger fitness ikke kan opnå støtte til deres lokaler. Der må da være lighed for loven, også for dem der dyrker fitness.

Hornslet Motionscenter har, siden vi flyttede i nye lokaler i Dalgårdsparken, haft en lang og sej kamp med Syddjurs Kommune om lokaletilskud. Det har indtil nu været ligesom at slå i en dyne, og vi er blevet mødt med argumenter om, at vi er en udemokratisk og ugennemsigtig forening. Et andet af kommunens argumenter for ikke at give lokaletilskud er, at Hornslet Motionscenter inden flytningen blev gjort bekendt med, at der ikke ville blive givet tilskud til de nye lokaler.

Det er korrekt, men det var tidligere konsulent i forvaltningen Frank Reckmann, der meddelte os dette telefonisk, underforstået som en trussel. Efterfølgende har han dog ved flere lejligheder præsenteret det skriftligt. Vi har gentagne gange bedt om et referat fra det politiske udvalgsmøde, hvoraf det fremgår, at Horns-let Motionscenter ikke kan få tilskud i nye lokaler. Et sådant referat findes tilsyneladende ikke, vi kan i hvert fald ikke få det udleveret. Det er åbenbart helt nede på konsulentniveau, at de politiske beslutninger tages.

Hornslet Motionscenter er igen på PUK-udvalgets dagsorden 6. november. Direktør Poul Møller indstiller igen til, at der ikke skal gives lokaletilskud til Hornslet Motionscenter med henvisning til ovenstående besked fra en tidligere konsulent i forvaltningen. Heraf overskriften ”Embedsmandsvælde i Syddjurs kommune”. Ifølge dagsordenen til PUK-udvalgsmødet 6. november er der penge på budgettet til betaling af de omkring 90.000 kr., som tilskuddet vil andrage.

Vi kan i Hornslet Motionscenter sagtens klare os uden lokaletilskud fra Syddjurs Kommune, og det er jeg sikker på, at de andre fitnessforeninger også kan. Et tilskud vil selvfølgelig altid gøre godt i en foreningskasse og vil være med til udviklingen af foreningen. Det her er en principsag om forskelsbehandling af den enkelte borger, hvor det åbenbart er en embedsmands særinteresser, der afgør hvilken sportsgren, der gives tilskud til. Det er åbenbart tennis i Ebeltoft, der har Poul Møllers store interesse. Senest har man kunnet læse, at Poul Møller indstillede til, at Syddjurs Kommune skulle give tilskud på 2,5 mio til opførelse af en indendørs tennishal i Ebeltoft. Et åbenlyst forsøg på manipulation af politikerne, der heldigvis blev bremset af et vågent PUK-udvalg.

Jeg sætter min lid til, at politikerne tør sætte sig op mod embedsmænds værket og går imod Poul Møllers indstilling. Hvis de ikke gør det, vil jeg meget gerne høre nogle rigtig gode argumenter for, at der ikke skal gives tilskud til fitness i Syddjurs Kommune."

Publiceret 08 November 2019 08:30