Jan Fischer (S). Arkivfoto

Jan Fischer (S). Arkivfoto

Svar på debatindlæg: Vi er nødt til at tænke i nye løsninger

Af
Jan Fischer (S)

formand og Marianne Kirkegaard (V)

næstformand - på vegne af social- sundheds- og ældreudvalget (SÆ):

"SÆ-udvalgets medlemmer vil gerne kvittere for omsorg for borgere og medarbejdere i sygeplejen og hjemmeplejen i Syddjurs Kommune, og SÆ medlemmerne svarer her på den del af læserbrevet, der vedrører de politiske beslutninger.

Christina Andersen og Trine Kni (CA-TK) skriver i læserbrev i Adresseavisen uge 45:

Marianne Kirkegaard (V). Arkivfoto

Marianne Kirkegaard (V). Arkivfoto

Først er det vigtigt at sige om Budget 2020, at kommunerne er udfordret på økonomien. Vi skal sparre, det kan vi ikke komme uden om, og det er en nødvendighed for, at alle bidrager, ja, det er træls, men vi er nødt til det. Det er derfor nødvendigt at finde nye måder at løse vores opgaver på og omlægge servicen.

Det betyder, at vi skal arbejde smartere, så alle borgere i kommunen får mest muligt for pengene. Budget 2020 er forligspartiernes bedste bud på det.

Vi har i lang tid vasket tøj fra Rosengården og Lillerupparken i Rønde, her er der ingen problemer, så det er ikke nyt for kommunen. Husk at alle beboerne er visiteret til at modtage den hjælp, de skal have. Er der tilfælde hvor vasketøjet ikke kan vente med at blive afhentet af ekstern firma, er der naturligvis en anden løsning på det.

Så der kommer ikke tøj til at ligge, og vi vil løbende følge med i, hvordan det går.

Det vil fremover ikke længere være hjemmeplejen, der skal varetage tøjvasken.

Det er vigtigt, at vi bruger SOSU-hjælpernes kompetencer til det de er rigtig dygtige til: omsorgen, plejen og genoptræningen.

CA-TK spørger om der gives mere tid hos borgerne - øget ATA. Svaret er, at der visiteres hjælp til borgerne efter uændret kvalitetsstandarder/serviceniveau og altså fortsat efter en individuel vurdering af behov for hjælp. Øget ATA betyder blot, at den tid hjemmeplejens medarbejdere bruger på arbejdet i højere grad skal foregå sammen med borgerne, og at der bruges mindre tid til eks. kørsel.

Hele kørslen skal omlægges, så vi bruger mindre tid på vejene og kører færre kilometre, det sparer tid, det sparer udgifter til kørsel og det belaster klimaet mindre.

Det er også her at vi ændrer befordringsgodtgørelsen fra statens høje takst til statens lave takst. Kommunen vil sørge for som et led i den nye måde at tilrettelægge kørslen på, at der stilles de biler til rådighed, som der er brug for.

CA-TK skriver om rengøring, at SOSU-personalet er uddannet til at observere og reagere på forandringer hos borgerne, og det er rengøringspersonale ikke, så CA-TK er bekymret for kvaliteten.

Behovet for hjælp hos en borger vurderes fortsat helt individuelt og har en borger brug for rengøringshjælp og i øvrigt klarer sig selv, er det udelukkende rengøringspersonale, der vil komme i hjemmet. Har borgeren derimod brug for særlig observation og tilsyn vil det blive visiteret til borgeren.

Vi ser frem til at de nye tiltag som følge af budgettet for 2020 bliver taget godt imod, og at alle arbejder for gode konstruktive løsninger lokalt, så det vil gavne såvel borgere som medarbejdere."

Formand Jan Ficher (S)

Publiceret 16 November 2019 12:30