Debat: Dansk Folkeparti kæmper igen pensionisternes sag - gør Socialdemokratiet?

Af
Michael Mikkelsen

gruppeformand Dansk Folkeparti Syddjurs Byråd:

DEBAT "På det nyligt overståede byrådsmøde var der en sag til behandling på byrådets dagsorden der omhandler kommunale takster på forskellige områder for kommunens borgere og brugere.

På byrådsmødet forsøgte jeg og Dansk Folkeparti at overbevise det øvrige byråd om det helt urimelige i at f. eks et rundstykke i ældrecafeerne står til at stige med hele 60 procent.

Ligeledes står servicepakkerne (toiletartikler) der anvendes til kommunes svageste ældre der har bopæl på et af kommunens plejecentre til at stige med over 50 procent.

Dansk Folkeparti forsøgte via et ændringsforslag at få kastet yderligere lys på hvorfor taksterne på nogle områder skal stige så voldsomt meget.

Jeg må sige, at jeg er overrasket over Socialdemokratiets gruppe, der ikke bakkede op om Dansk Folkepartis ændringsforslag, og jeg må derfor konkludere, at Socialdemokratiets gruppe var klar til at lade visse takster stige så voldsomt og så endda på et område, hvor partiet sidder på udvalgsformandsposten. Det plejer ikke at kendetegne det socialdemokrati, jeg kender fra Syddjurs Byråd.

Borgmester Ole Bollesen skal dog have stor ros for at have både mod og mandshjerte til at gå imod sin egen gruppe da der blev stemt om Dansk Folkepartis ændringsforslag i Byrådssalen.

Ændringsforslaget blev således stemt igennem med stemmer fra borgmester Ole Bollesen, Venstre, alternativet, Enhedslisten, Radikale og Dansk Folkeparti.

Nu blev enden på sagen, at taksterne som vedtaget på sidste åbne byrådsmøde kommer på en ny sag til næste byrådsmøde 18. december og ikke som anført i det udsendte referat, at sagen efterfølgende blev ændret. Fra Dansk Folkepartis side har vi gjort indsigelse mod referatet, idet en efterfølgende behandling af sagen ikke i henhold til styrelseslovgivningen kan ske på et lukket byrådsmøde. På dette møde vil Dansk Folkeparti igen stemme mod prisstigninger, der ligger ud over pristalsreguleringerne.

Dansk Folkeparti håber, at Socialdemokraterne til den tid har ”fundet en god løsning”, og det bør være, at heller ikke de vil acceptere så voldsomme prisstigninger i ældrecafeerne og ej heller på servicepakkerne som tilfældet er i denne sag.

Socialdemokraterne skal huske på, at også deres kære bliver ældre engang, ligesom de også skal huske at kæmpe for at de allersvageste ikke skal holde for hver gang der er ”urimelige” prisstigninger på ældreområdet. Man plejer at kunne kende en socialdemokrat på viljen til at ville hjælpe svage medborgere, og det håber jeg virkelig også man skal kunne kende dem på i fremtiden.

Dansk Folkeparti vil ufortrødent fortsat kæmpe til gavn for de allersvageste medborgere, hvilket vi også havde stor fokus på i de netop overståede budgetforhandlinger."

Publiceret 10 December 2019 12:00