Michael Mikkelsen (DF). Foto: Syddjurs Kommune

Michael Mikkelsen (DF). Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Er byrådets møder fremtidigt afsluttede - når de er erklæret for afsluttede, Ole Bollesen?

Af
Af gruppeformand Michael Mikkelsen

Dansk Folkeparti

Syddjurs Byråd:

I Adresseavisen Syddjurs, er der en artikel, hvor borgmester Ole Bollesen forsvarer den måde som punktet om kommunale takster for 2020 blev behandlet på under sidste byrådsmøde. Dansk Folkeparti har meget svært ved at acceptere den bemærkelsesværdige behandling af vores indsigelse mod de største af takststigningerne, hvor man igen ønskede at vores ældre medborgere skulle udsættes på op til 60 procent prisstigninger, mens mange andre takster ikke blev ændret.

Læs: https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2019-12-11/-Ole-Bollesen-Byr%C3%A5dsm%C3%B8de-afviklet-efter-reglerne-6764621.html

For at være sikker på en korrekt behandling var borgmesteren blevet kontaktet dagen før mødet om Dansk Folkepartis bekymring for de voldsomme prisstigninger, hvor jeg oplyste at vi ikke kunne støtte disse store prisstigninger for ældre og ønskede taksterne genbehandlet i Økonomiudvalget. Hvis Dansk Folkeparti havde været repræsenteret i dette udvalg, havde vi haft mulighed for at rejse vores bekymringer allerede før Økonomiudvalgets møde, der som bekendt afholdes inden byrådets møde. Så havde vi haft chancen for at få taksterne ordentligt belyst, og mange besværligheder kunne dermed have været undgået.

Under behandlingen af punktet blev borgmesteren flere gange spurgt, om vi kunne udsætte sagen, og det blev klart og tydeligt meddelt, at det kunne man. Efter afslutningen af åbent møde, hvor videotransmissionen var blevet afsluttet og tilhørende havde forladt lokalet, blev sagen til Dansk Folkepartis store overraskelse atter taget op i forbindelse med afviklingen af lukket møde.

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at et byrådsmøde er afsluttet, når det er erklæret for afsluttet, og når borgmesteren har ringet mødet af – i modsat fald må et nyt møde afholdes for dermed at sikre offentlighedens deltagelse. Det kan ikke være rigtigt, at man for eftertiden kan være nødsaget til at spørge borgmesteren om et møde virkeligt er afsluttet, når det er erklæret for afsluttet.

Dansk Folkeparti har svært ved at deltage i byrådsarbejdet, når det foregår på en så uigennemsigtig måde. Det er altafgørende for Dansk Folkepartis arbejde, at borgerne altid har mulighed for at kunne overvære åbne møder.

Det, der er vigtigt er ikke, hvorledes nogle jurister kan fortolke forskellige paragraffer på deres måde. Nej, det der er vigtigt, at offentligheden kan følge med i byrådets arbejde. Vi er ikke jurister, men folkevalgte repræsentanter for borgerne, der er valgt til at arbejde i åbenhed, og hvor alle har en chance for at kunne følge med.

Vi ønsker ikke fremtidigt til at holde offentligheden udenfor, når sager på åbne møder sager behandles. Vi har et demokrati og en lokalbefolkning, der skal respekteres. Det må derfor forhåbentligt være både første og sidste gang, at vi oplever, at borgmesteren må beklage et byrådsmødes forløb."

Publiceret 15 December 2019 14:12