Ole Bollesen. Foto: Syddjurs Kommune

Ole Bollesen. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Sund aldring – også i Syddjurs

Af
Ole Bollesen (S)

borgmester i Syddjurs Kommune:

”Sund aldring er ikke blot en gevinst for de ældres livskvalitet. Det er også en stor økonomisk gevinst for samfundet, for der bliver langt flere ældre i de kommende årtier.”

Sådan starter en artikel i Politiken fra den 1.dec. Det er åbenlyst, at dette også gælder i Syddjurs. Vi bruger flere penge på ældre, men ikke nær så meget som man forventede for blot nogle få år siden. Langt færre ældre ønsker i dag at komme på plejehjem.

På landsplan er antallet af ældre, der modtager hjemmehjælp faldet fra 149.000 til 122.000 til trods for at antallet af ældre er steget meget. I Syddjurs ved vi, at dette fald skyldes en stor forebyggende indsats med henblik på at få ældre til at klare sig selv. De ældre i Syddjurs er ikke en ”ældrebyrde” – men en ressource.

Langt de fleste ældre i Syddjurs klarer sig selv, men som kommune skal vi sætte rammerne for et godt ældreliv. Vi skal støtte de raske ældre i deres selvorganisering i ældreklubberne og deres selvtræning i vores træningsfaciliteter. Vi skal sørge for personale, der kan fremme og koordinere disse processer. Rigtig mange ældre kan utrolig meget selv og er dygtige til at organisere sig.

Men der er en gruppe svage ældre – også i Syddjurs. Denne gruppe, hvor af nogle har kroniske lidelser, skal vi som kommune tage os af og hjælpe. Men vi skal også som kommune gøre alt for på et tidligt tidspunkt at få skabt en positiv kontakt med denne gruppe borgere. Vi skal forsøge at få disse borgere ud af isolation, og vi skal forsøge at forebygge og genoptræne disse borgere således, at også de bliver mere selvhjulpne og får et godt og værdigt ældreliv.

Konklusionen på artiklen er, at flere ældre bliver i deres hjem – og at ved de plus 85 årige er der størst stigning i den andel, der erklærer sig friske. Det er da positivt."

Publiceret 15 December 2019 12:17