Laila Sortland (Dansk Folkeparti):

Laila Sortland (Dansk Folkeparti):

Debat: Tøjvask udført af private ikke en serviceforringelse

Af
Laila Sortland (Dansk Folkeparti)

Syddjurs Byråd:

"På byrådsmødet onsdag 18. december 2019 skal vi behandle punktet 467 vedrørende service af tøjvask i hjemmeplejen.

Lad mig lige slog helt fast, at den service vi behandler under dette punkt er tøjvask.

En service vi skal bibeholde, og på samme tid sikre, at vores sosu-hjælper får mulighed for, at bruge sin tid på den pleje, som borgeren har krav på.

Det kan være skræmmende og svært at omstille sig til forandringer, som man ikke har været forberedt på, og det er fuld forståeligt, at en forandring i en dagligdag kan bringe utryghed for de berørte borgere, og at dette selvfølgelig skal håndteres.

Jeg er fuld bekendt med det engagement, som vores sosu-hjælpere udfører deres opgaver med i hjemmeplejen, og at tøjvask har været en af deres kerneopgaver under besøget hos brugerne, og at det er en service, de har udført med stor omhu. Netop derfor vil flere sosu-hjælpere sidde med en oplevelse af, at de ikke levere det samme serviceniveau til borgeren som tidligere. Hensigten er jo netop, at der under besøget er mere fokus på borgeren og ikke hverken rengøring eller tøjvask.

Det skal heller ikke være en hemmelighed, at der for nogle brugere af tøjvask service, vil blive nødt til at anskaffe sig mere tøj, således at der er tøj nok til at kunne undvære en del af sit tøj i 14 dage.

En omkostning som påhviler borgeren. Og det er blandt andet en af de ting, som jeg ikke er så begejstret for.

Jeg vil skynde mig at gøre opmærksom på, at borgere der har behov for at få afhentet tøj til vask oftere, selvfølgelig bliver visiteret til det.

Jeg har selv nogle tanker og forbehold overfor ordningen, hvor jeg kan være usikker på, hvordan leverandøren vil kunne holde tøjet fra de forskellige borgere adskilt?

Eller hvem erstatter tøj, der risikere at bliver håndteret forkert og måske bliver vasket ved for høj temperatur eller vasket sammen med tøj, hvis farve smitter af?

Hvem holder styr på, hvad tøj der er ude af huset, og om det hele kommer retur?

Der har været lidt skriverier i Lokalavisen, hvor der påstås, at der er tale om serviceforringelser, hvilket på ingen måde er tilfældet.

Som tidligere nævnt er den service, der ydes tøjvask, og tøjvask består som service, blot håndteres den anderledes, så lad os nu ikke suge luften ud af initiativerne på forhånd og fokusere på, hvor godt det rent faktisk er, at tøjvask er en service, der består.

Jeg vil gerne opfordre til, at før man kaster sig ud i usaglig kritik, hvor man blot ser hullerne og ikke osten, ligeledes er opmærksom på, at hverken en hel verden, virksomheder, kommuner eller mennesker flytter eller udvikler sig, hvis man bliver klippefast stående og ikke formår at forny og omstille sig i takt med, at de vilkår man arbejder eller lever efter, forandrer sig.

For at være på forkant og fordi vi har med mennesker at gøre, er det særdeles vigtigt at lytte og tage evt. fejlbeslutninger til efterretning og lære af dem. Derefter være klar på at “lægge sig fladt ned” og være villige til at rette op på eventuelle fejl, hvis ordningen viser sig at være et fejlskud.

Men vi må også have en vis tillid til, at leverandører af ekstern tøjvask agerer professionelt og har klare procedurer om håndtering.

Ellers vil den pågældende leverandør ikke overleve i den konkurrence, der måtte være.

Andre kommuner bruger samme ordning, og det er ikke mange år siden, at også private, der havde en travlt hverdag, fik afhentet sit vasketøj og leveret vasket og strøget retur en gang i ugen.

For at imødese at himlen ikke altid er blå, vil jeg som medlem af SÆ-udvalget og sammen med Dansk Folkepartis gruppe anbefale en evaluering af ordningen - vasketøjshåndtering i hjemmeplejen inden budgetforhandlingerne finder sted i efteråret 2020."

Publiceret 18 December 2019 05:30