Jan Fischer (S), udvalgsformand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ-udvalget).

Jan Fischer (S), udvalgsformand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ-udvalget).

Debat: Et besværligt år med bump på vejen

Af
Jan Fischer (S)

udvalgsformand for Udvalget for Sundhed

Ældre og Social (SÆ-udvalget):

"Et år er gået i Udvalget for Sundhed, Ældre & Social (SÆ). Det har været et meget langt og svært år med mange udfordringer, der skulle løses, bl.a. et underskud på 33 mio. kroner i 2019.

Underskuddet skyldes for den største del enkeltsager, der er steget kraftig, men også at nogle af de investeringer vi har iværksat, hvor vi mod forventning kommer til at vente lidt længere, før vi opnår besparelsen. Socialområdet fylder økonomisk meget.

Vi kan have en borger, der ”koster cirka 3.500 kroner pr. dag”, som så bliver mere syg/mere plejekrævende end det vi selv kan tilbyde i Syddjurs. Borgeren skal derfor flyttes til andet tilbud uden for kommunen. Ja, så er prisen helt anderledes, måske helt op til over 20.000 kroner pr dag. Selv om vi får refusioner, så dækker det slet ikke i den målestok, som vi godt kunne tænke os. Derfor skal pengene ”tages fra andre”, og det rammer så muligvis andre borgere på servicen. I Socialdemokratiet vil vi gøre alt for, at vi ikke laver forringelser. Vi prioriterer højt de servicestandarder, som allerede er vedtaget.

SÆ er et stort område og der er meget som der skal tages stilling til. Hvis jeg skulle remse alt op, hvad vi har haft fat i, vil det fylde et leksikon, så det undlader jeg, men herunder er et lille udpluk i, hvad det er, vi har behandlet:

Økologi i Køkken Syddjurs – Fremtidens Sundhed – BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) – Budgetopfølgninger – Sundhedsaftale – Kvalitets standard i Ambulant genoptræning – Status på demensområderne – Pårørendevejledning i Sundhed og omsorg – Risikobaserede tilsyn –Anlæg på plejeboliger – Modernisering af Sygeplejeklinikkerne i Syddjurs Kommune – Regnskab – Ophør af brugerbetaling på kommunens akutpladser – Magtanvendelser –Dyre enkeltsager - Dialogmøder med Ældrerådet – Bekæmpelse af ensomhed – Budgetopfølgning – Den nære Psykiatri - Godkendelser af kvalitetsstandarder Midlertidige botilbud – Godkendelser af kvalitetsstandarder §85, §104 og §107 – Samarbejdsaftaler – Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet – Fremtidens sygepleje – Omgørelser fra Ankestyrelsen – KOL Program osv.

Vi har i SÆ diskuteret mange sager, mange ting som fylder meget for vores borgere og ikke mindst hos vores ansatte, vi har truffet beslutninger (ikke altid i enighed) beslutninger, der har gjort ondt.

En af de sidste sager 'Om rengøring og Vasketøj' har afført mange spørgsmål, mange der ringer og spørger, hvad vi har gang i? Der har været indlæg i avisen og på de sociale medier.

Når vi skal finde besparelser, går vores administration sammen med personalet i gang med spørgsmålet om, hvordan kan vi løse det bedst. Herefter kommer der så en sag på vores bord, om hvad det kan give i besparelse, vi diskuterer det i udvalget, i de politiske grupper, og til sidst fremlægges sagen for byrådet.

De besparelser og tal, der er angivet i sagen, er vi politikere nødt til at stole på, for det er administrationen, der ved noget om det, dem der har regnet det igennem.

Nogle gange tager man sig til hovedet over, at besparelsen virker lille og måske svær at tro på, men når ingen andre har bedre forslag til at finde pengene, vi skal bruge, så tager vi den beslutning baseret på sagsfremstillingen.

Ja, vi flytter rundt på blandt andet hjemmehjælpere og sosu-assistenter, fordi vi mangler arbejdskraft på disse områder. Den tid de brugte på rengøring og at vaske tøj, skal bruges på pleje til dem der virkelig har brug for det.

Men beslutninger, som vi har været nødt til at prioritere grundet økonomien skal tilpasses.

Derfor har vi bl.a. investeret i fremtiden med flere sundhedsklinikker, flere akutpladser i Tirstrup, flere pladser til autister osv. Det gør vi i stedet for, at vi skal købe os til det i andre kommuner. Så når vi investerer på disse områder, bliver vi herre i eget hus og udgifterne falder over tid. Det har så blot ikke kunnet lade sig gøre med den hastighed, som vi har håbet på.

Jeg har været med på arbejde hos sygeplejersken – hjemmehjælperen – været på besøg på flere plejehjem, demensafdelingen i Kolind Frejas vænge – Køkken Syddjurs – Genoptræningen i Tirstrup – Hjælpemiddelcentralen – og alle steder er jeg blevet godt modtaget.

Jeg ved, at I gør en kæmpe indsats for at få det til at virke. Ja, I løber nogle gange stærkt (også for stærkt). Jeg vil meget gerne gøre det igen her i 2020 og vil glæde mig til at møde jer."

Publiceret 12 January 2020 12:30