Søren Ibsen (th.), der her lytter til borgmester Ole Bollesen ved sidste uges morgengåtur med borgmesteren, føler sig overbevist om, at Syddjurs politikerne igen-igen vil diskutere færre udskolings-skoler i Syddjurs. Derfor opfordrer han borgerne i kommunen til at konfrontere deres lokalpolitikere med spørgsmålet: ja eller nej til at bevare de nuværende antal udskolingsskoler? Foto: Lars Norman Thomsen

Søren Ibsen (th.), der her lytter til borgmester Ole Bollesen ved sidste uges morgengåtur med borgmesteren, føler sig overbevist om, at Syddjurs politikerne igen-igen vil diskutere færre udskolings-skoler i Syddjurs. Derfor opfordrer han borgerne i kommunen til at konfrontere deres lokalpolitikere med spørgsmålet: ja eller nej til at bevare de nuværende antal udskolingsskoler? Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Udskoling på alle skoler i Syddjurs? Klar tale eller uld i mund?

Af
Søren Ibsen

Aktiv i Mols i Udvikling:

"Nu oplever vi igen – igen, at temaet om udskoling på de mindre skoler i Syddjurs Kommune tages op til debat. Når det jævnligt bringes på bane, skyldes det stort set hver gang indspil fra eksterne konsulenter eller embedsmænd, som forholder sig til problematikken med en lommeregner.

Og alt efter hvor tæt vi er på et valg, kan man ved forespørgsel til udskolingsstruktur hos vores politikere jævnligt blive udsat for følgende ”bekræftende” svar: ”Der er bred enighed i byrådet om ikke at ændre på skolestrukturen” eller ”Der skal være lys i alle vinduer i skolerne i Syddjurs”.

MEN - det er ikke klar tale, men uld i mund, der kan dække over en mulig anden holdning på et senere tidspunkt. For vi skal som borgere i Syddjurs igen og igen stille dette spørgsmål til vores politikere: ”Synes du også, der skal være lys i de øverste etager på alle skoler i Syddjurs?”. Altså, går du ind for udskoling på alle skoler og dermed er du imod at samle udskoling på få, større skoler? For hvad de svarer generelt er, at de ønsker at bevare alle skoler på Syddjurs, men de svarer faktisk ikke på udskolingsspørgsmålet. Så kære medborgere, spørg direkte ind til det i fremtiden.

Syddjurs Kommune er en landkommune, og vi skal fastholde de kvaliteter, der er ved en landkommune, små, overskuelige samfund med en tæt borgerkultur, med sammenhold og kreative og aktive løsninger til de udfordringer, der ligger i at fastholde et højt serviceniveau for borgerne, også på institutions- og skoleområdet. Og den store attraktion der ligger i, at man bor midt i naturen. Det er dette alternativ, der får folk til at flytte fra de store byer til Syddjurs og ønske sig et andet liv for hele familien, både børn og voksne. Det skal vi ikke ødelægge ved at placere udskolingen på få, store centrale skoler. Så samles og tiltrækkes tilflytningen hertil, og vi får skabt små 'storbyer' og livet i de mindre landsbysamfund går i stå.

Jeg har været med fra starten af Mols i Udvikling og et af hovedtemaerne var, at vi ville fremme tilflytning, så vores overbygning på skolen kunne bevares. Vi ønsker at skabe et samfund med et stort fællesskab, som vi selv som nuværende beboere har stor glæde af, men som dermed også er meget attraktivt for tilflyttere. Det er lykkedes for os i Mols i Udvikling, og vi oplever et stadig tilflytning til området, også mange børnefamilier, der bevidst tilvælger en anden livsstil end den, de har oplevet i de store byer.

Tilflytningen er til glæde for både os på Mols, men også hele Syddjurs, fordi vi som landkommune kan tilbyde en anden måde at leve sit liv på som familie.

Hvis f.eks. udskolingen på Molsskolen blev nedlagt og børnene herfra i de ældste klasser skulle fragtes til større skoler 20 – 30 km væk med flere timer dagligt i bus, ville tilflytningen stoppe. Så vi skyder os selv i foden som kommune, hvis vi ikke bevidst bevarer overbygningen på alle skoler. Det kan godt være, at det med førnævnte lommeregner ikke hænger helt sammen, MEN, vi har som borgere og kommune den holdning, at vi vil bevare de små samfund, fordi det er vores DNA som kommune.

Og derfor må vi stå sammen og være kreative og finde løsninger, så det kan lade sig gøre. Den nemmeste løsning er at nedlægge og lægge sammen – men det er UDVIKLENDE at stå sammen og finde de løsninger der skal til for at skabe det samfund, vi ønsker.

SÅ HUSK at spørge din politiker direkte, hvad hendes eller hans holdning er til udskoling."

Publiceret 13 January 2020 11:00