Per Dalgaard (DF), Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Per Dalgaard (DF), Syddjurs Byråd. Arkivfoto

Debat: Må den sunde fornuft og fakta råde - også når det gælder udledning af CO2

Af
Per Dalgaard (DF)

Syddjurs Byråd:

"Den 13. januar 2020 havde Syddjurs Kommune indkaldt til stormøde om bæredygtighed, hvor §17/4-udvalget som har dette emne på dagsorden, stillede op med alle mand for at diskutere relevante emner om dette.

Det var et velbesøgt møde, afholdt i Rønde Idrætscenters store hal, denne mandag aften.

Mange gode emner var på banen, placeret ved standere og borde i den ene ende af lokalet, hvor fem forskellige emner blev debatteret.

Som en indledning fremførte formanden for §17/4-udvalget, Flemming Hynkemejer, sine synspunkter, om danskernes forfærdelig store udledning af CO2. Men her igen som det ofte sker, med udsagn som ikke har rod i fakta fra den virkelige verden. Så vidt jeg husker, blev danskerne af formanden for §17/4-udvalget klandret for, at vi udledte 30 tons CO2 pr. år, eller var det 80 tons pr. år pr. indbygger.

Det er simpelthen ikke korrekt.

De sidste internationale opgørelser over drivhusgassers udledning pr. indbygger i forskellige lande, data fra bl.a. Verdensbanken, siger noget helt andet. Her med data fra 2014, ligger Danmark på en 47. plads, hvor både Finland, Tyskland, Norge, Australien, USA og mange andre ligger langt oppe af listen.

De nyeste beregninger (2017) siger, at dansk udledning af CO2 pr. indbygger, er på 8,8 tons pr. år.

Danmark er verdensmester i at producere med mindst mulig brug af energi, så på trods af en stigning i BNP er udledningen af CO2 blevet reduceret med mere end 35 procent, og samtidig er BNP øget med ca. 60 procent i forhold til data fra 1990. Det er fantastisk.

Derfor er det trist at erfare, at nogen finder det betimeligt at give borgerne dårlig samvittighed på klimafronten, når virkeligheden er helt anderledes.

Må den sunde fornuft og fakta råde."

Publiceret 14 January 2020 22:00