Her kan du se planforslagene. Kilde: Syddjurs Kommune

Her kan du se planforslagene. Kilde: Syddjurs Kommune

Debat: Kære Mørke politikere, kan vi regne med jer?

"Nu er lokalplan 419 igen på PUK-udvalgets dagsorden.

Da lokalplanen sidste år var til behandling i PUK-udvalget, og derefter i byrådet var vi mange borgere der så undrende til fra sidelinjen over det sagsforløb, denne sag har haft igennem det politiske system. Vi var mange der mødte op på byrådsmødet, hvor lokalplanen skulle behandles for at få forklaringer fra byrødderne, vi fik desværre ikke svar på noget som helst, fordi politikkerne fjernede sagen fra dagsordenen inden byrådsmødets start.

Sagen er den, at alle de omkringliggende beboere føler sig kørt over, der er skrevet høringssvar i massevis med bekymrede og saglige høringssvar, over de påvirkninger det her nærmest mastodontiske byggeri har karakter af.

Der er tale om byggeri i op til 4 etager på store dele af grunden, der bevirker indkigsgener til alle omkringliggende huse. Derfor kan vi ikke acceptere, at der bygges i 4 etager, 3 etager er dog mere acceptabelt for os.

Ud mod Stationsvej er der påtænkt byggeri op til 3 etager, og der kan vi af hensyn til skyggepåvirkninger og indkigsgener naturligvis kun acceptere byggeri op til 2 etager.

Der er tale om helt urimelige skyggepåvirkninger for beboerne i området, og på visse tidspunkter af året kommer nogle til at opleve, at deres huse kommer til at ligge i skygge i alle døgnets lyse timer.

Det er klart utilfredsstillende for os som naboer at blive udsat for indirekte forringelse af vores ejendomsværdier. Det må vel være klart for alle, at vi ikke på nogen måde kan ønske os dette, og det tænker vi, at ingen borgere i Syddjurs Kommune kan være. Det er her, at vores politikere kommer ind i billedet, de bærer nemlig ansvaret for at udforme lokalplaner til gavn for kommunen, men samtidig også tilgodese de vælgere, der har valgt dem, og det har vi naturligvis et håb om, de vil gøre i denne lokalplansag.

Indtil det modsatte er bevist, må vi at have tillid til PUK-udvalget, og at de finder løsninger på lokalplan 419, en ting er dog sikkert, vi kommer til at holde øje med politikkernes ageren i denne sag."

Publiceret 11 March 2020 10:30