Debat: Økonomien sejler igen i Syddjurs Kommune

"Helt som forventet af Venstre og undertegnede er økonomien i Syddjurs Kommune under ledelse af Socialdemokratiet og rød stue igen på vej ned i et sort hul med heraf følgende fornyet administration af Indenrigsministeriet, hvis man ikke snarest tager sig sammen. Men hvad andet kan man egentlig også forvente af en svag borgmester, som under budgetforhandlinger i byrådet udtaler, at ”der jo også skal være plads til de kommende års forventede tillægsbevillinger”. Hvad er budgettet så værd - bevar mig vel for en slap budgetdisciplin.

Det tidligere byråd med daværende borgmester Claus Wistoft i spidsen havde ellers efter flere tidligere års slendrian fået kommunens økonomi til at blomstre og fået opbygget et økonomisk råderum, så der endog var plads til en lille symbolsk skattelettelse. Hvilket der dog ud fra princippet ”better safe than sorry” ikke var flertal for i rød stue. Sandheden er vel i virkeligheden som sædvanlig, at Socialdemokraterne og støttepartierne til venstre for midten ganske enkelt ikke kan tåle at se en pose penge uden straks at formøble to poser penge, og at lemfældig omgang med andre menneskers penge ganske enkelt er hjerteblod for betonsocialdemokratismen.

Men som det fremgår af Adresseavisen 11. marts er kommunens økonomi nu igen ved at køre af sporet, idet budgetoverskridelserne både i 2019 og allerede også nu i 2020 nærmest står i kø, selv om det forgangne år hverken har budt på større katastrofer eller nævneværdige overraskelser. Forklaringerne er ”naturligvis” legio, om end de blot er som at hælde vand ud af ørerne, og i det mindste må der trods alt være sparet en del på vinterberedskabet, hvis ellers der var afsat penge til overraskelser fra den kant.

Endnu hænger økonomien i Syddjurs Kommune ikke helt i laser, og kassen er endnu ikke helt tom, men mon ikke Socialdemokraterne med borgmester Ole Bollesen i spidsen nok skal nå helt i bund inden næste byrådsvalg i november 2021. Inden da kan vi måske også lige nå en skatteforhøjelse, da vi næppe skal forvente en hjælpende udligningshånd fra Indenrigsminister Astrid Krag, som jo ikke er opstillet i vores valgkreds. Vi kan kun håbe på, at der kommer mere kompetente folk med forstand på økonomi til roret i næste byrådsperiode."

Publiceret 16 March 2020 06:07