Niels Gyldenlund Mikkelsen. Foto: Syddjurs Kommune

Niels Gyldenlund Mikkelsen. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Socialdemokratiet i Syddjurs vil lave en corona-erhvervsindsats

Af
Niels Gyldenlund Mikkelsen

(S)

Syddjurs Byråd

Udvalget for erhverv og beskæftigelse:

"Marts måned har vendt op og ned på verden. År 2020 vil være et år, vi kommer til at henvise til resten af vores levetid. Der vil være en tid før og en tid efter Corona-krisen. Så meget er sikkert – og vi er ikke engang igennem endnu. Heller ikke selvom vi begynder at kunne se positive tendenser.

For at gøre klar til at afbøde de negative konsekvenser af den forestående krise, foreslår den socialdemokratiske byrådsgruppe, at Syddjurs Kommune står klar med en stærk indsats på erhvervs- og beskæftigelsesområdet, når Corona-krisen er ovre og karantænen er løftet.

Krisen har både ramt erhvervslivets top, selvstændige, iværksættere og lønmodtagere og det er således en fælles udfordring, vi står overfor. Indsatsen er altafgørende for, at Syddjurs Kommune i de kommende år igen får en robust økonomi; et erhvervsliv, der skaber lokale arbejdspladser og betaler skat og en arbejdsstyrke, der er i tæt tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomien til erhvervspakken skal findes ved at omprioritere det igangværende arbejde og de puljer, kommunen kan søge på baggrund af regeringens udmelding om at påtage sig regningen for corona-orienterede udgifter.

Pakken kan indeholde følgende seks temaer:

  • Information og videndeling til virksomheder og lønmodtagere

Der er mange informationer om coronavirusset i denne tid og endnu flere om de økonomiske konsekvenser, det har for samfundet, erhvervslivet og den enkelte. Derfor er det vigtigt, at Syddjurs kommune samler de relevante og korrekte informationer og sender disse til de relevante modtagere, når tid er.

  • Uddannelser til selvstændige

Mængden af selvstændige har i de seneste år sat bundrekorder og det er ikke svært at forestille, at mange må dreje nøglen om pga. tabt fortjeneste i denne karantæne og de bølger, der måtte komme de nærmeste år.

Syddjurs Kommune skal derfor gentænke sin strategi for at give de rette kurser og tilbud til de selvstændige, der lige nu kan være én dårlig måned fra at måtte fyre en medarbejder og selv søge overførselsindkomst til stort tab for alle.

  • Professionel indsats i puljesøgning for virksomheder

Regeringen har åbnet op for kassen og den kontracykliske kapitalbuffer for at afværge den økonomiske krise, der nærmer sig. Dette giver mulighed for virksomheder til at søge midler og erhvervslivet i Syddjurs skal være perfekt rustet til at få deres andel af disse, så vi kan holde hånden under lokal produktion og lokale arbejdspladser.

Dette er særligt vigtigt, da vi næppe som kommune kan sætte gang i offentlige byggeri- eller renoveringsprojekter.

  • Nye arbejdsløse skal vendes i døren

A-kasserne har for nylig overtaget en stor del af indsatsen for at få ledige i job og sammen med disse skal vi sikre os, at vi i den kommende tid plukker de lavesthængende frugter så hurtigt som muligt. Vi skal dagligt have opdateringer på nye stillinger klar i Borgerservice og holde en række jobmesser, hvor virksomheder kan møde arbejdssøgende.

  • Jobcenterindsatsen skal prioriteres

Nogle personer er længere fra fuld beskæftigelse end andre. Nogle indsatser giver mere afkast end andre. Selvom alle borgere selvfølgelig skal have deres retskravsbestemte indsatser og ydelser, må Syddjurs kommune i den kommende periode satse benhårdt på tallene og få flest muligt i arbejde og muligvis nedjustere forventningerne til de, der har været ude af arbejde i en årrække. Det er dog også klart, at der med den længere jobkø vil være nogle krav, som ikke kan stilles, og disse vil vi afvente regeringens initiativer omkring.

  • Fælles indsats for lokalområdet med arbejdsmarkedets parter

Sammen med LO Djursland, Business Djursland og andre relevante interessenter skal Syddjurs kommune udføre en indsats for at få flest muligt lokale borgere til at holde ferie hjemme og få flest muligt nære borgere til at holde ferie hos os.

Der er mange penge i sommerturismen og med det sandsynlige fald i udlandsrejser, skal Syddjurs gøre alt for, at feriepengene ender i lokale butikker, museer, busser og boder. Vi skal som samfund i de kommende år gøre klar til at købe mere lokalt og benytte vores lokalsamfund endnu mere end før.

Publiceret 31 March 2020 22:09