Britt Bager. Arkivfoto

Britt Bager. Arkivfoto

Debat: Vejen til Djursland skal gøres nemmere - udbyg E45

Af Britt Bager (V), MF - opstillet i Djurskredsen i Østjyllands Storkreds:

"Coronakrisen bider på Danmark. Og det er ikke kun vores liv og sundhed, der trues, men også vores job og økonomi. Nationalbanken skønner, at nedlukningen ad Danmark giver et tilbageslag på 10 procent til dansk økonomi i 2020. Det vil ramme alle danskere. Virksomheder og deres ansatte. Og det vil dermed også ramme skatteindtægterne til det offentlige og de mennesker, der er afhængige af det. Børnepasning, skoler, sundhedsvæsen og ældrepleje.

Mange risikerer at miste deres arbejde og muligheden for at forsøge deres familie.

Derfor har vi brug for at sætte gang i økonomien alt det, vi kan. Vi har allerede gjort det med vedtagelsen af en række hjælpepakker i Folketinget. Men vi kan gøre mere. Også noget, som vil give Østjylland og Djursland nogle konkrete fordele.

Venstre foreslår, at vi straks gennemfører den udbygning af E45 til seks spor hele vejen fra Randers til Vejle, som Venstre-regeringen tog de første skridt til med vores finanslov i 2015. Det vil gøre det lettere at være virksomhed på Djursland – og det gøre det lettere at køre til og fra Djursland, når du skal passe et arbejde lidt længere væk. Og måske skal skynde dig hjem og hente dine børn i dagpleje eller daginstitution.

I 2015 besluttede vi at udvide E45 til tre spor i begge retninger på de mest belastede strækninger fra Aarhus og syd på. Det arbejde er færdigt, og det virker helt som vi ønskede. Det øger fremkommeligheden på motorvejene, men også tilkørselsvejene og omkring de store byer, hvor trafikbelastningen er størst. Og det forkorter den tid, som virksomheder og østjyske forældre skal bruge på transport.

Derfor tog Venstre forud for folketingsvalget i 2019 også initiativ til at fortsætte udbygningen af E45 på flere strækninger. Desværre er det nu sat på pause af Mette Frederiksen-regeringen.

Nu skal vi sætte gang i udbygningen af E45 til tre spor i begge retninger på hele strækningen fra Randers til Vejle - og vi skal gøre det det hurtigst muligt. Vi kan understøtte hele bygge- og anlægsbranchen ved at gennemføre de trafikinvesteringer, som ligger klar – men som Mette Frederiksen satte på pause, da hun blev statsminister. Og det skal vi gøre nu, hvis det står til mig. Vi kan bidrage til at øge den økonomiske aktivitet og samtidig løse nogle af de alvorlige udfordringer, som rigtig mange mennesker hver dag oplever på den østjyske infrastruktur."

Publiceret 10 April 2020 10:30