Søren K. Lauridsen

Søren K. Lauridsen

Debat: Friskole og demokrati i Ugelbølle?

Søren K. Lauridsen, rektor emeritus, cand. pæd., Brombærvej 10, Ugelbølle:

"Som tidligere mangeårig topembedsmand i de danske videregående uddannelser kan man nok blive lidt foruroliget over, hvad der pludselig - midt i en Corona-krise - sker på Ugelbølle Friskole. Vi får at vide, at skoleleder Michael Kjær er fratrådt efter gensidig overenskomst kort før han efter mine beregninger sammen med skolen ville kunne fejre 10 års jubilæum.

Ugelbølle Friskole skal have ny skoleleder

Vi er mange, der har glædet os over skolens vækst til en markant friskole og de pædagogiske initiativer, der er udgået fra skolen, og som har medført stor tilfredshed og glæde blandt elever, lærere og forældre. Ikke mindst de pædagogiske holdninger, som har præget skolen med hovedvægt på kreativitetspædagogik og den praktisk musiske dimension i en kombination med digitalisering og dannelse, som jeg har set det udendørs på skolens område og hørt det refereret fra brugerne. Også friskolens anden pædagogiske vinkel: relationel pædagogik med opdragelse til samfundsmæssig medbestemmelse og demokrati i tæt samarbejde med forældrene, synes at have været i orden.

Skole: Ugelbølle Friskole i særdeles god gænge

Og så er det alligevel her, at kæden pludselig hopper af. Der har længe været problemer med demokrati-delen, hører jeg på rygtebasis i vores ellers så rolige landsbysamfund, og det har medført samarbejdsproblemer og konflikter i medarbejdergruppen. Og derefter har bestyrelsen så ikke kunnet se anden udvej end at fyre skolelederen, fordi han ikke har magtet at få bilagt problemerne. Hvad der rent indholdsmæssigt og pædagogisk er grunden til samarbejdsproblemerne – nogle nævner endda medarbejderflugt - ligger hen i det uvisse, og derfor opstår der naturligvis uro i forældregruppen, hvorefter der er indkaldt til ekstraordinært møde i forældrekredsen. Det mest mærkværdige er, at man ikke ud fra mødereferater på skolens hjemmeside har kunnet ane noget om de verserende konflikter - hvilket naturligt nok igen har medført uro i forældregruppen.

Ny skoleleder

Og så er vi tilbage ved demokratibegrebet igen og udmøntning af demokrati på en skole i det hele taget. På en friskole med en overkommelig størrelse har det tilsyneladende ikke været muligt at inddrage forældrekredsen før og i en beslutningsproces omkring fyring af skolelederen. Det virker underligt og er naturligvis bestyrelsens ansvar, hvorfor de da også på det kommende møde også stiller deres mandat til rådighed.

Tidligere formand: Friskolebestyrelsen har mistet jordforbindelsen

Men mange spørgsmål blæser i vinden. Er det personlige uoverensstemmelser? Eller er det pædagogikken – og i givet fald hvad? Er skolen i stedet for Michael Kjærs mere breddeorienterede skolepædagogik på vej mod en mere læreringsorienteret og elitepræget friskole?

Bestyrelsen skylder alle os i lokalsamfundet, der er optaget af skole og pædagogik nogle svar. Selv om der er tale om en friskole med forældrebetaling, så gives der jo masser af offentlige økonomiske midler til skolen, så derfor har vi som samfundsborgere i Syddjurs Kommune også krav på mere åbenhed fra skolens side."

Støtteforening skal bakke op om Ugelbølle Friskole

Publiceret 09 May 2020 14:30