Debat: Socialdemokratiet har sendt Syddjurs på kurs mod afgrunden

Claus Wistoft og Christoffer Pedersen, medlem af ØK, på vegne af Venstres byrådsgruppe:

DEBAT "Lige siden Syddjurs Kommunes (SDK) fødsel i 2006 har kommunens økonomi været genstand for mange politiske slagsmål. Begreber som drift, anlæg, likviditet, styringskæder, skyld, ansvar og rapportering fyger i luften, når byrådet diskuterer lige for tiden. Men de evindelige diskussioner om kompleks og indviklet økonomi er de fleste borgere helst fri for at høre på.

Kendsgerningen er, at kommunen er endnu en gang i fare for at komme under administration, som det var tilfældet i 2009/2010.

I perioden 2010 – 2017 lykkedes det faktisk at få rigtig godt styr på økonomien, hvilket kulminerede med en passende kassebeholdning på ca. 200 mio. kroner ved seneste vagtskifte.

På Venstres forslag fik SDK i 2011 defineret og formuleret sin første økonomiske politik, som siden er revurderet et par gange. Den indeholder nu klare og fornuftige pejlemærker for kommunens økonomiske strategi.

I dag har vi altså stadig et klart udgangspunkt for at kunne styre økonomien.

En solid kassebeholdning og ro på i dagligdagen er helt afgørende for kommunes image overfor borgere, ansatte, samarbejdspartnere, tilflyttere og iværksættere. Den øvelse, vi netop har været igennem med genåbning af et budget midt i et budgetår, er gift for alt, - og utrygheden løber som en steppebrand i alle led af organisationen.

SDK var i en årrække et sted, hvor medarbejdere søgte til. Nu er det modsatte desværre tilfældet, og der mangler økonomi til at fortsætte den gode, bæredygtige vækst, vi har haft en længere årrække.

Lige nu er der kø ved håndvasken om årsagerne til, hvorfor det kan gå så galt, som tilfældet er. For at aflede opmærksomheden fra ansvaret, skyder nogle medlemmer af byrådet med skarpt mod administrationen, selvom alle jo godt ved, at ansvaret for styringen af en kommune helt og aldeles er politikernes.

Venstres vurdering er, at denne periodes manglende evne til at samle byrådet om bæredygtig styring af kommunen har været fatal. Rød fløj har gentagne gange vist sin magtfuldkommenhed og gennemtrumfet den ene tillægsbevilling efter den anden, - i direkte konflikt med kommunens økonomiske strategi, og imod økonomiudvalgets anbefaling.

Socialdemokratiet vil være statsmænd og gider ikke mudderkastning, de vil hellere smide om sig med borgernes penge.

For SF, som ellers tidligere var meget ansvarlig i økonomiske sammenhænge, er kæden også hoppet af efter, at Kirstine Bille i byrådssalen ved vedtagelsen af Budget 2019 lovede tillægsbevillinger til dem, der skulle få brug for det.

Summen af det hele er, at SDK i dag står med en vis legemsdel i vandskorpen og lige nu kun kan frygte de økonomiske konsekvenser af COVID-19, hvor f.eks. køen af arbejdsløse stiger hver dag. Her havde en solid kassebeholdning været rar og på sin plads.

Socialdemokratiet fik efter seneste valg overdraget den politiske ledelse i Syddjurs, og her 2 ½ år senere er visionerne væk, kassen er tom og den gode stemning i kommunen er i opløsning.

Måske gentager historien sig, trods en tildeling på 50 mi. kroner i udligningsaftalen netop indgået på Christiansborg – pengene falder i al fald på et tørt sted.

Kommunen var i sine første leveår ledet af Socialdemokratiet, og vi endte under administration. Kommunen er i denne periode igen ledet af Socialdemokratiet og måske igen på vej under administration."

Publiceret 14 May 2020 09:00