Arkivfoto

Arkivfoto

Svar på debatindlæg: Friskolebestyrelse klar til tillidsafstemning

Lasse Sørensen, næstformand i Ugebølle Friskoles bestyrelse - på vegne af bestyrelsen:

DEBAT "Bestyrelsen på Ugelbølle friskole har fået kritik for vores håndtering af tidligere skoleleder Michael Kjærs opsigelse. Noget af kritikken har været berettiget, for vi har ikke været gode nok til at holde forældrekredsen informeret undervejs i processen. Det har vi tidligere sagt undskyld for, og vi gør det gerne igen. Undskyld.

Ugelbølle Friskole skal have ny skoleleder

Støtteforening skal bakke op om Ugelbølle Friskole

Debat: Friskole og demokrati i Ugelbølle?

”Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum og vægter fællesskabet højt. Vores skole skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende rammer”.

Dette har altid været de grundlæggende værdier på Ugelbølle Friskole. Og det er de fortsat. Skolens værdier har aldrig været båret af en enkelt person. Og heldigvis for det! Værdierne lever i den grad på skolen.

Ugelbølle friskole søger ny skoleleder

Og nej, bestyrelsen har ingen intentioner om at lade Ugelbølle Skole udvikle sig i en mere elitær retning. Ugelbølle Friskole skal også i fremtiden være et naturligt valg for alle børn i Ugelbølle og omegn.

Ugelbølle: Mistillidsdagsorden til friskolebestyrelse

Bestyrelsen har fået skudt i skoene, at vi ikke har respekteret den demokratiske proces. Vi har dog svært ved at se, hvordan en opsigelse af en ledende medarbejder kan være underlagt demokratiske forpligtelser i fuld offentlighed. Beslutningen er truffet enstemmigt af 9 bestyrelsesmedlemmer. Vi har svært ved at forstå, hvis nogen alvorligt mener, at netop sådan en beslutning, skal træffes på en anden måde.

Hvad angår bestyrelsens indflydelse på skolens daglige drift, er vi i øvrigt underlagt og følger præcis de samme retningslinier, som alle andre friskoler.

Tidligere formand: Friskolebestyrelsen har mistet jordforbindelsen

Den seneste tids uro omkring Ugelbølle Friskole bekymrer os dybt, fordi det skaber usikkerhed blandt skolens medarbejdere, børnene og forældrene. Vi har dog også erkendt, at kritikken ikke ser ud til at stilne af.

Vi mener selv, at opsigelsen af den tidligere skoleleder, var den svære men rigtige beslutning, og det tager vi gerne ansvaret for.

Skole: Ugelbølle Friskole i særdeles god gænge

Derfor, og i respekt for demokratiet, har vi besluttet snarest muligt at få afprøvet vores mandat i en tillidsafstemning blandt forældrene.

Viser det sig, at et flertal blandt forældrene har mistet tilliden til os, må vi naturligvis reagere på det. Af hensyn til medarbejdere, børn og forældre."

Publiceret 14 May 2020 06:00