Michael Stegger Jensen (tv.) og Ole Bollesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Michael Stegger Jensen (tv.) og Ole Bollesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Wistoft & co. efterlod en tung arv til det nuværende byråd

Michael Stegger Jensen, gruppeformand og Ole Bollesen, borgmester - på vegne af Socialdemokratiets byrådsgruppe:

"Syddjurs er igen på vej til at få en sund økonomi.

Med en voldsom opbremsning af vores anlæg. Med gode budgetopfølgningstal på driften – og med en ny udligningsreform, der giver Syddjurs ekstra 50 mill. kroner om året, er Syddjurs igen på vej til at få en sund økonomi. Men det kræver, at vi samarbejder om at skabe et økonomisk råderum i den kommende tid.

Venstre påstår at Socialdemokratiet har sendt Syddjurs økonomi på vej mod afgrunden, og det er rigtigt, at 2019 gik dårligt økonomisk.

Debat: Socialdemokratiet har sendt Syddjurs på kurs mod afgrunden

Men rent faktisk tyder alt nu på, at det går den rigtige vej. I socialdemokratiet er vi glade for at Venstre skriver, at man vil holde fast i de økonomiske pejlemærker om uændret skat og en solid kassebeholdning. I både 2018 og i 2019 har det været vanskeligt at holde fast i disse pejlemærker, dels på grund af en driftsoverskridelse/alt for optimistiske budgetter – dels på grund af et alt for højt anlægsniveau. For 14 dage siden gjorde en repræsentant for KL meget omhyggeligt rede for dette forhold. Venstre påstår, at man fik styr på økonomien i sidste byrådsperiode. Ja, men det forrige byråd kastede samtidig en tung økonomisk arv over på det nuværende byråd.

Budget 2020 – anlæg: Venstre er fra Mars – Socialdemokratiet er fra Venus

Alle de store byggerier, der blev sat i gang – har vi fået regningen på i 2018 og i 2019. Med KL’s ord har anlægsniveauet været urealistisk stort.( Når regningen så er betalt, er vi naturligvis glade og stolte over byggerierne, men mon ikke alle kan forstå, at det har kostet på kassen.)

Budget 2020: Et kludetæppe er sænket ned gennem byrådet

Vi kæmper hårdt på beskæftigelsesområdet, hvor kommunaldirektøren er sat på opgaven med at sikre driften. Samtidig er der naturligvis en bekymring for corona-krisens indvirkning på dette område, og det kan udfordre vores likviditet. På alle andre områder er der positive meldinger – og vi forventer at dette fortsætter året ud.

Budget 2020: Politikerne skal til forhandlingsbordet igen

Er disse gode nyheder så borgmesterens og Socialdemokratiets fortjeneste alene? Nej, vi har faktisk haft et fint samarbejde med alle partier i byrådet. Alle partier, også Venstre, har medvirket til at få genoprettet økonomien. Sådan skal det være i et velfungerende demokrati, og dette samarbejde forventer vælgerne.

I Socialdemokratiet har vi siden kommunens start samarbejdet med de forskellige partier og borgmestre om at få opbygget en god kommune. Vi håber meget, at dette samarbejde kan fortsætte til gavn for samtlige borgere og medarbejdere.

Wistoft: "Vi skal langt dybere ned i vores driftsbudgetter"

Syddjurs er en god og sund kommune, der er i en stabil udvikling. Vores dejlige natur, turismen og erhvervslivet samt vores tætte beliggenhed til Aarhus med mange arbejdspladser og uddannelser, betyder meget."

Debat: Socialdemokratiet tager ansvar

Publiceret 17 May 2020 06:00