Ugelbølle Friskole: Vi har ikke fortrudt vores beslutning, hr. redaktør

Af Lasse Højstrup Sørensen, næstformand i Ugelbølle Friskoles bestyrelse - på vegne af en samlet bestyrelse:

"Adresseavisens redaktør Lars Normann Thomsen demonstrerer i endnu en kommentar en forbløffende indsigt i ledelsen af en større arbejdsplads. Han håner bestyrelsen på Ugelbølle Friskole for en i hans øjne total mangel på professionalisme. Kritikken omhandler bestyrelsens opsigelse af den tidligere skoleleder. Et, ifølge redaktøren, simpelt stykke ledelsesarbejde, der kan opsummeres i 2 punkter, lettere omformuleret: 1. Fortæl chefen, at det er smart for alle parter, at han skrider. 2. få aktionærerne til at synes, det hele er genialt.

Kære redaktør. Beklager at måtte skuffe dig. Så simpel er vores virkelighed ikke.

Specielt ikke når den leder, man skal tage afsked med, i 10 år har stået i spidsen for en udvikling, der på mange måder har været fantastisk og fortjener stor respekt.

Lad os i øvrigt også slå fast, at Ugelbølle Friskole netop ikke ledes af en professionel bestyrelse. Vi er ret beset en broget flok ulønnede amatører bestående af forældre med med en bred baggrund og vidt forskellig udgangspunkter. Alligevel tillader vi os at mene, at vi er egnede til tillidshvervet som bestyrelsesmedlemmer. Vi lægger nemlig selv børn til konsekvenserne af vores beslutninger. Det mener vi er et ok udgangspunkt.

Derfor er vores tilgang til bestyrelsesarbejdet nok af en lidt anden slags, end den du kender til fra din sikkert omfattende erfaring indenfor topledelse.

Da vi besluttede os for at opsige samarbejdet med den tidligere skoleleder, vidste vi, at det ville blive mødt med protester og i værste fald risikere at skabe forbigående dårlig omtale af vores skole.

Derfor ville intet have været nemmere end at aflyse beslutningen, lægge låg på problemerne og lade som ingenting. Vi valgte dog at følge vores samvittighed og stå fast på den svære, upopulære og vanskelige beslutning.

Vi har åbent erkendt og indrømmet, at opsigelsen af den tidligere leder, ikke forløb, som vi havde ønsket det. Det har ikke været et skønt forløb. Det har vi beklaget og vi har sagt undskyld. Igen.

Men vi har ikke fortrudt vores beslutning.

På bagkant af den afholdte tillidsafstemning har vi kunnet konstatere, at der har været stor opbakning til vores dispositioner i skolens forældregruppe. Der var og er fortsat tillid til den lovligt valgte bestyrelse på Ugelbølle Friskole.

Lige nu er der mange sår at hele på Ugelbølle Friskole, men på den lange bane er vi overbeviste om, at beslutningen var den rette for skolen, dens medarbejdere, børn og forældre."

Publiceret 20 May 2020 19:01