Inge Rasmussen

Inge Rasmussen

Debat: Bekymrende udvikling i ældreplejen i Syddjurs - 21 fyringer og 6 stillinger, der ikke er genbesat

Inge Rasmussen, FOA Randers, Sektorformand Social- og sundhedssektoren:

"Mens politikerne i Syddjurs har travlt med at drøfte, hvis skylden er for det store underskud på dette års budget, er FOA Randers mere bekymret for de konsekvenser, de ekstra besparelser vil få. Særligt ældreplejen bliver hårdt ramt, når de nye besparelser lægges oven i de besparelser, der blev gennemført i forbindelse med den oprindelige budgetaftale. Bekymringen er, at det vil resultere i forringelser af den kommunale service.

Der kommer et tidspunkt, hvor effektiviseringer og besparelser ikke længere kun berører - den lille ekstra service - i plejen og omsorgen for de ældre medborgere. Det punkt er vi for længst forbi i ældreplejen i Syddjurs Kommune. Nu går det ud over kerneopgaverne. Det ser måske pænere ud, når kommunen siger, at man vælger ikke at genbesætte stillinger, så man undgår egentlige fyringer, men resultatet er det samme – kollegerne forsvinder, og de der er tilbage, skal løbe endnu stærkere.

Desværre 'nøjes' kommunen ikke længere med ikke at genbesætte – de seneste besparelser har betydet fyringer.

I alt 21 fyringer og 6 stillinger, der ikke er genbesat. Det betyder samlet 27 færre medarbejdere på ældreområdet i en kommune, hvor andelen af ældre medborgere er stigende.

I januar kunne man både på TV2 og DRs hjemmesider læse, at frivillige sagde nej til at overtage arbejde, som fyrede ansatte ellers havde udført. Det er en meget uheldig udvikling, der kan føre til, at frivillige overtager overenskomstdækket arbejde, der burde udføres af en ansat medarbejder.

Kommunen har netop underskrevet en aftale sammen med medarbejderorganisationerne, der fastlægger rammerne for brugen af frivillige. I den anføres det, at ”den frivilliges indsats vil altid være en ekstra supplerende indsats”.

Som medunderskriver af aftalen, vil vi holde øje med, at aftalen bliver overholdt.

Et af de steder, FOA holder øje med, er bemanding af caféerne på plejecentrene. Her har kommunen opsagt medarbejderne. I øjeblikket er caféerne lukket pga. Corona situationen, men når medarbejderne er fyret, er det uvist om de åbner igen, og det kan betyde mindre social kontakt og øget ensomhed blandt de ældre, der besøgte caféerne. Samtidig er en meget stor del af den ekstra besparelse (næsten 5 mio.) i 2020 og 2021 fundet på ved at skære i klippekortordningen og i aktivitets- og værdighedspuljen. Her forsvinder det, der svarer til 14 fuldtidsstillinger. Altså en besparelse, der også kan få konsekvenser for de ældres samlede trivsel.

I forbindelse med besparelser i det oprindelige budget for 2020 blev en del af den praktisk hjælp til ældre medborgere flyttet til den fælles ejendomsservice.

Desuden blev opgaven med tøjvask overtaget af en privat leverandør. Tilbage i efteråret 2019 gjorde FOA opmærksom på det uhensigtsmæssige i flytningen af denne opgave, da det kunne betyde, at det snavsede vasketøj skulle opbevares i borgerens hjem i op til 14 dage, og dermed udgøre en sundhedsrisiko. Det blev dengang lovet fra politisk hold, at det ikke ville blive et problem, men nu bliver der bygget skure til opbevaring af snavset vasketøj. Samtidig påføres de ældre borgere en anseelig ekstra udgift.

Vi ser alt i alt en bekymrende udvikling i ældreplejen i Syddjurs Kommune både for de ældre, og for de medarbejdere, der er ansat til at drage omsorg for de ældre. De ansatte knokler for at yde en anstændig hjælp, men der er en grænse for, hvad de kan, og hvor langt de kan strække sig for at kompensere for de kolleger, der forsvinder, og den grænse er nået nu."

Publiceret 30 May 2020 12:30