Debat: Rystende at lukningen af CAS sker i ly af Corona-krisen

Caroline Bering, Dråby Bygade 18, 8400 Ebeltoft:

"Det er min hensigt, med dette indlæg, at I politikere bliver opmærksomme på HVAD det egentlig er I lukker og hvilke konsekvenser det vil få. For som det er nu, mener jeg, at beslutningen om at lukke CAS/Genbrugsbutikken er både uoplyst og kortsigtet.

Syddjurs Kommune lukker projektcentret i Ebeltoft

CAS er et unikt sted med en afklaringsprocent på 73! 16 procent kommer i job, 31 procent i virksomhedspraktik og 26 procent afklares yderligere med dokumentation til rehabiliteringen i kommunen. (De sidste procent dækker over fraflyttede og folk, der var for syge til at møde op). Så der er ikke belæg for at mene, at stedet ikke udfylder sin opgave effektivt.

Tager man i betragtning at stedet og alle dets borgere lever op til regeringens bæredygtighedsmål gennem indsatsen med genbrug og recirkulation, vil der være endnu et argument for at bevare stedet i dets nuværende form. Man kunne ønske, at vores Borgmester Ole Bollesen (S) og Formanden for Bæredygtigheds udvalget Flemming Hynkemejer kunne råbes op og komme på banen omkring den planlagte lukning og se, at CAS er bæredygtigt på flere planer.

Der argumenteres for lukningen med, at der er underskud på CAS. Det ligner dog meget kortsigtet 'kasse-tænkning', hvor man kan spare lidt i én kasse; bygninger og drift, og så lægger merudgifter over i andre kasser. For man har 'glemt' at CAS/Genbrugsbutikken er en virksomhed med en omsætning. Og man har 'glemt' at indregne udgifterne til den nye indsats for de pågældende borgere, for ikke at tale om de store udgifter til genopbygningen af et nyt, lignende sted, når den planlagte indsats har vist sig at fejle – endnu engang. (Disse udgifter vil naturligvis også først falde efter de siddende politikeres valgperiode er udløbet...)

Gunnar Sørensen (V), Formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, udtaler til Ebeltoft Folketidende i sidste uge, at der kommer ”en bedre løsning” efter lukningen af CAS.

Al respekt for Gunnar Sørensen, og vores andre politikere, der er tvunget til at svinge en sparekniv af dimensioner, som følge af en kæmpe budgetlægningsbrøler. I er naturligvis som politikere helt afhængige af kvalificerede, fagligt funderede råd udefra, når I skal tage beslutninger på områder der ikke er jeres egen faglighed.

Og her er jeg er bange for, at Gunnar Sørensen, som er gårdejer, ikke er helt velinformeret om, hvad indsatsen med de allersvageste borgere reelt indebærer og koster.

Det er nemlig ikke korrekt, at de planlagte 'træningsbaner' ude i virksomhederne er en bedre løsning. (I øvrigt er det også noget sludder, at man kan finde ”en bedre løsning” på noget, der fungerer godt og efter hensigten. Jeg kan kun læse din udtalelse som:”en billigere løsning”)

Det er korrekt, at der er evidens for, at arbejdsmarkedsindsats på virksomhederne er bedst for folk, som ikke er så langt fra arbejdsmarkedet. Men langt de fleste borgere der følger forløb på CAS er LANGT væk fra arbejdsmarkedet og er allerede prøvet adskillige gange ude på virksomheder uden held!

Der skal tværfaglig ekspertise og tid til at åbne op for dét, der er det enkelte menneskes egentlige hindring for at komme videre. Og dén tværfaglige ekspertise og tid er tilstede på CAS – derfor har stedet gode resultater.

Derfor er det glædeligt, at Jesper Yde Knudsen, næstformand for Udvalget for erhverv og beskæftigelse, i samme avis udtaler, at han er klar til at gå i dialog med os borgere om beslutningen, hvis der er stor utilfredshed. Og det kan jeg hilse og sige, at det er der. Jeg har fået mange henvendelser og stor opbakning til bl.a. underskriftsindsamlingen, der stadig er åben på skrivunder.net.

Det er i øvrigt rystende, at lukningen sker i ly af Corona-krisen.

Borgerne på CAS fik siger og skriver én måned til at indstille sig på lukningen af deres 'arbejdsplads'. Dette er et eksempel på, hvordan 'systemet' (og det er hver enkelt af jer politikere og embedsmænd) ved sine beslutninger kommer til at fratage mennesker muligheden for at agere proaktivt i eget liv. Og al erfaring viser, at dét der virker (i arbejdsmarkedsindsats som i liv og læring i øvrigt) er, at det enkelte menneske kommer til et sted, hvor det har reel mulighed for selv at tage sin situation i egen hånd.

Derfor er den enkeltes personlige magtesløshed (ja, vi er helt nede på det mikro-politiske niveau!) den absolut største hæmsko for at få vedkommende tættere på arbejdsmarkedet, og dermed er beslutningen om at lukke CAS en klar tilbagegang for arbejdsmarkedsindsatsen i Syddjurs Kommune."

Publiceret 12 June 2020 12:27