Flere naboer til Rønde Bypark er lodret imod, at der placeres et såkaldt Ungespot i Byparke. Arkivfoto fra morgentur med borgmester Ole Bollesen i Rønde i efteråret 2019. Foto: Lars Norman Thomsen

Flere naboer til Rønde Bypark er lodret imod, at der placeres et såkaldt Ungespot i Byparke. Arkivfoto fra morgentur med borgmester Ole Bollesen i Rønde i efteråret 2019. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Det duer ikke med et UngeSpot i Rønde Bypark

Af
Henning Olsen

Bjerg Thomsensvej 87

Rønde:

"Der har nu i et par år været talt meget frem og tilbage om at etablere et UngeSpot i Rønde Bypark.

Erling Mikkelsen og Distriktsrådet er gået ind i sagen og har markeret sig som et talerør for de unges interesser. Omkring sig har man samlet en arbejdsgruppe – mest bestående af tilhængere af projektet. Naboerne har nok været lidt tavse og afventende.

Det er sket samtidig med, at Distriktsrådet har gjort sig talsmand for at ’åbne Rønde Bypark’ for byens borgere og for at gøre parken til et led i markedsføringen af Rønde over for udefra kommende gæster – ud fra en fortælling om, at den nu fremstår som ’lukket’.

Problemet

Temaet ’ungespot’ er dukket op i forlængelse af en udvikling, der har været over de seneste ca. 10 år, hvor unge fra byens uddannelsesinstitutioner i stigende grad har benyttet byparken som samlingssted – specielt i forårsmånederne inden sommerferien og i august-september efter, at skolerne er startet igen. Som nævnt: der er kommet flere til; det er blevet til mange flere dage om året; der bliver sat musik til; der indtages flere drikkevarer, og det er ofte sket at den tomme emballage har fået lov at ligge og flyde.

De unges foretrukne samlingssteder har hidtil været på legepladsen neden for Netto; ved borde-/bænkesættene ved søerne – nær ved den øst-vest-gående sti gennem parken; på amfiscenen; på plænen i nærheden af flagstangen ved amfiscenen.

Som beboer med grund der støder op til byparken i nærheden af amfiscenen og flagstangen igennem mere end 20 år, har jeg kunnet konstatere, hvordan det dér er gået fra sammenkomster et par gange om året i forbindelse med fejring af læseferie og eksamensafslutning - et niveau det var til at leve med – til at det er blevet sammenkomster så snart vejret har været indbydende til det, fra april til september (det er ret mange dage skal jeg hilse og sige!).

De flere unge og de hyppigere forsamlinger i de seneste år har været til gene for de nærmeste naboer – ikke mindst sammenkomsterne ved amfiscenen og på plænen syd for. Støjproblemet er nok det største, men også det tydelige drikkeri - og dagen efter affaldet fra sammenkomsterne.

Det er ikke blot ’pensionisterne’, der lader sig genere af ovennævnte; det gælder også de småbørnsfamilier, som der efterhånden er flere af her yderst på Bjerg Thomsensvej.

Naboer har klaget til de unge, og af og til har politiet været tilkaldt for at dæmpe de unge. Alene i dette år, 2020, har der mig bekendt været politi tilstede mindst 3 gange – altså inden 1. juni. Der er også blevet klaget til uddannelsesinstitutionerne, bl.a. gymnasiet, som er blevet bedt om at tage en snak med de unge. Og der har været møder i SSP-sammenhæng. Man har forsøgt via dialog med de unge at tale sig til rette om nogle adfærdsregler for ophold i byparken.

’Ungespot’ og nyindretning af byparken

Da der så alligevel skulle ske nogle omstruktureringer af Byparken i forbindelse med spildevandsplaner, har nogen fået den idé, at man skulle lave et ’ungespot’ – et sted hvor de unge havde ret til at samles for at socialisere. – Nogle repræsentanter for de unge har talt varmt for projektet. Rønde Distriktsråd har syntes det var en god ide. Det mundede ud i en arbejdsgruppe om sagen. Kommunens kultursekretariat har ligeledes arbejdet med på planerne. – Det siger sig selv, at naboerne ikke som udgangspunkt har syntes det var en god idé.

Der har været tale om forskellige placeringer af et sådant ungespot.

Det har været indlysende, at amfiscenen ikke var det rette sted. Man har blot skulle færdes i området sydøst og øst for scenen for at bemærke støjniveauet. En amfiscene er nu engang bygget til at forstærke lyden fra scenen. Beboere på Bjerg Thomsensvej med grunde, der vender ud mod byparken, har i årevis klaget deres nød – til de unge, til Kommunen og til politiet.

Området ved flagstangen og vest for denne giver gener for beboerne på Lillerupvej; desuden kommer de unge kørende til ad Lillerupvej og parkerer biler og knallerter på plænen, som jo egentlig ikke er tænkt som parkeringsplads. – Beboerne på Lillerupvej har altså klaget og søgt at undgå at ungespottet skulle placeres dér.

På et tidspunkt blev der talt om en placering nogenlunde, hvor stien fra Torvet ned i Byparken munder ud. Her reagerede beboerne i seniorboligerne på Lillerupvej, vest for stien mellem torvet og byparken.

Nu har man så tænkt at forsøge med en placering ud mod det åbne landskab mod syd, ud til Hestehavevej – vistnok øst for motionspladsen. Som man kan forvente, vil vi der bor lige ved dét sted, være stærke modstandere af en sådan placering, og vi vil komme til at råbe op og henvende os til politikerne for at forhindre det.

Ifølge de oversigtsplaner som vi har set – og som ikke er særlig præcise – indebærer den aktuelle placering af ungespottet at det vil ligge mindre end 50 m fra vores grunde.

Lidt mere om et ungespot ud mod Hestehavevej

Da jeg selv havde købt min grund og besluttet at flytte til Rønde, valgte min (nu) kone og jeg samtidig at lade os vie på Rønde Rådhus. Daværende borgmester Jørgen Kjeldsen ønskede os til lykke med købet og sagde i samme åndedrag, at vi nærmest var garanteret at der ikke ville ske ændringer af de fysiske omgivelser, for til syd havde vi jo Kaløs jorder, der var noget nær fredet, og mod vest havde vi Byparken. Vi glædede os! – Attraktionen består i udsigten over landskab og bypark der føjer sig smukt ind i hinanden. I fred og ro og stilhed – specielt om aftenen. Man kunne allerede på daværende tidspunkt have ønsket sig mindre lys i byparken, skilte placeret i jordhøjde i stedet for på en to meter høj stang, etc. Men det var trods alt småting. – Det er så i mellemtiden blevet ’lidt ødelagt’ af motionspladsen ud mod Hestehavevej. Det er til at leve med i dag, hvor det oprindelige sponsorskilt er flyttet ind bag hækken, som så i øvrigt er vokset op og skjuler redskaberne.

Nu vil man så placere ungespottet her.

I lyset af de allerede eksisterende problemer med biler og knallerter på plænerne ved Lillerupvej kan man realistisk forestille sig fremtidige problemer på Hestehavevej med bil- og knallerttrafik.

Der er også et andet problem med en placering ud mod Hestehavevej. Det vil meget let føre til at ’naturoplevelsen’, som nu er præget af den glidende overgang mellem Byparken og det åbne landskab mod syd med Kaløs jorder, Hestehaveskoven og Følle Bund - at den bliver forstyrret. Det tror jeg faktisk vil tælle negativt for de ret mange brugere af Parken, som dagligt går turen op og ned ad Hestehavevej eller ad stierne gennem parken ud til Hestehavevej, eller ind over plænerne fra Lillerupvej til Hestehavevej.

Man kan også bemærke, at Distriktsrådet på dette punkt ser ud til at skyde sig selv i foden: Man vil gerne åbne byparken for dem, som endnu ikke har opdaget den fantastiske natur, der åbner sig, når man går fra Torvet ned i parken og pludselig står foran det fantastiske naturkik ud mod Hestehaveskoven og Følle Bund. Man har talt om den ”grønne korridor, der via Rønde Bypark fører til byens skove, Hestehave og Ringelmose, ned mod Kalø Slotsruin” – Og så synes man alligevel det er en god idé at lægge et ungespot midt i dette panorama.

Abespil

Uanset hvor man ender med at placere ungespottet: På grund af den kedelige erfaring fra de foregående år er det svært at tro på, at de unges adfærd vil være stille og ikke-forstyrrende. Vi forudser en konstant indsats fra vores side for at dæmpe de unge og for at begrænse generne. – En væsentlig gene er at man overhovedet skal være nødt til at hidse sig op. – Vi har ikke lyst til at skulle være ’opdragere’. – Og Kommunen har over de senere år skåret ned på den socialpædagogiske bemanding, så der reelt ikke er nogen kommunale ansvarlige at henvende sig til.

Som det fremgår, er det endt som et ’abe-spil’. Der er ingen naboer til Byparken der ønsker et ungespot placeret i nærheden af hvor de bor. – ’Not in my backyard’! – Det kan man ikke fortænke naboerne i! Man må også sige, at de har en stærk interesse og en berettiget interesse. De har trods alt købt deres grunde af Kommunen ud fra en forventning om at have erhvervet en grund med en naturskøn, en stille og fredelig placering – også ind i fremtiden.

Problemet er, at lige meget hvor et evt. ungespot placeres i Byparken, vil det komme til at ligge så tæt på naboer til Byparken, at det vil blive til gene.

Problemet med et ’ungespot’ er, at det legitimerer fest, lys og lyd – og altså nærmest vil være en invitation til mere af den slags. Det er ikke svært at forestille sig, at det vil trække endnu flere unge til fra lokalområdet. For det er jo ikke kun de lokale skoleelever, der forsamles i Byparken. Allerede nu er det kendt at der af og til udgår ’invitationer’ over de sociale medier til sammenkomsterne.

Det er let at vedtage ’et anlæg’; budgettet er overskueligt. Men det gælder for et ungespot, at det anstændigvis bør følges af et driftsbudget – nemlig i form af bevilling til vedligehold, oprydning og adfærdsregulerende indsats. Dette af hensyn til parken og af hensyn – ikke mindst – til naboerne og parkens mange andre brugere. Kommunen kan ikke være andet bekendt!

Her kan man så begynde at spekulere over hvorfor ungespottet overhovedet skal placeres i Byparken.

a) Det er nok fordi de unge spontant har valgt at samles i Byparken. – Det er til at forstå, for det er et dejligt sted med en dejlig udsigt. – Et andet argument for de unge er sikkert nærheden til dagligvarebutikker, hvor der kan hentes forsyninger af drikkevarer og chips.

b) Vi har et Distriktsråd og en arbejdsgruppe der har valgt at gøre sig til talerør for ’Ungdommen’; man søger så at gøde jorden for ungespottet ud fra en – falsk – fortælling om en død bypark, som trænger til at få sparket noget liv i sig. – Et Distriktsråd, som i hvert fald ikke bliver betragtet som repræsentant for de borgere, der bor op til Byparken og i almindelighed på Bjerg Thomsensvej og Lillerupvej.

c) Vi har en kulturforvaltning som leder efter nogle projekter at kaste sig over: ”Hurra – her er et projekt der kræver noget anlægsbudget; vi bliver synlige!”

Det er spekulationer, men for os borgere der bor i området omkring Byparken, er det sådan det opleves.

Hvordan komme ud af denne låste situation?

For det første kunne man nå at overveje en alternativ placering af et ungespot! – Det giver sig selv at det skal være et sted, hvor der ikke er private grundejere lige i nærheden.

Det skal ikke være langt fra centrum og fra indkøbsmuligheder.

Det skal være et sted, hvor de unge er nogenlunde afskærmet fra voksenovervågning.

For os at se, ville en placering i området ved idrætscenteret være oplagt.

Da sammenkomsterne foregår i eftermiddagstimerne og i aftentimerne, vil det ikke genere skolen eller de yngre elever eller de ældre krolf-spillere.

Der kan udmærket udpeges et sted, hvor de unge kan være sammen rimeligt ugenert.

Problemet med indkøbsmuligheder bliver løst med etableringen af Rema 1000 ret tæt på området. Der bliver i hvert fald ikke længere, end der vil være fra den tiltænkte placering i Byparken til Torvet i Rønde.

De unge bør kunne indse at dette vil være en mere rimelig løsning for alle.

Stadig velkomne i Byparken

At der bliver placeret et ungespot i nærheden af Idrætscentret, betyder jo ikke, at de unge ikke er velkomne i Byparken – hvad enten det er for at slikke solskin, for at sidde sammen i mindre grupper, for at spille bold; men det vil blive gjort tydeligt at det skal foregå stille og roligt – og at hvis man vil lave noget der indebærer mere støj, så foregår det et andet sted.

Det kunne suppleres af nogle kommunale retningslinjer for brug af parken: ingen højtalere; ingen alkohol; ingen råben og skrigen; ingen knallerter eller biler; begrænsninger i ophold på amfiscenen. Det ville også gøre det nemmere for naboerne at henstille til de unge at dæmpe sig, når larm og uro vokser ud over det acceptable.

For det andet skulle Distriktsrådet bløde op på sin stålsatte position i forhold til spørgsmålet.

Måske vil Distriktsrådet opleve et mindre ansigtstab, men omvendt vil de vinde en bredere legitimitet fordi de får accept fra flere borgere.

Med en anden placering af ungespottet vil der stadig være et projekt forvaltningen kan arbejde med – og Kommunen vil have et projekt at putte penge i til gavn for de unge.

Derfor:

- Drop etableringen af et ungespot i Rønde Bypark!

- Find en anden placering til ungespottet, hvor ingen naboer bliver generet.

- Fortæl de unge at de stadig er velkomne i Rønde Bypark, men supplér det med nogle klare adfærdsregler, der bl.a. udelukker alkohol, højtalere, lysanlæg og støjende adfærd; og som desuden lægger nogle særlige begrænsninger på brug af amfiscenen.

- Sæt nogle mandetimer af til at følge op på reglerne for god adfærd i Byparken."

Publiceret 14 June 2020 22:30