Debat: Det kan I ikke være bekendt, politikere

Af Ulla Degn, Bakkehegnet 20, Ebeltoft og Susanne Gosvig, Sundbyvej 3, Kolind:

"Mens resten af samfundet langsomt er ved at åbne op, så er beboerne på plejecentrene fortsat i “stuearrest” og kan kun i meget begrænset omfang genoptage et normalt liv, bl.a. med besøg udefra.

Det er et vilkår, som Syddjurs Kommune ingen indflydelse har på og som vi må adressere andetsteds.

MEN at iværksætte besparelser på plejecentre, som direkte forringer beboernes basale velfærd, netop i denne tid - det er utidigt, uværdigt og ganske enkelt ikke godt nok.

Det er muligt, at besparelsen ikke kan undgås. Men som mininum bør man se på, om ikke tidspunktet for effektueringen kan ændres.

Vi håber de ansvarlige i Syddjurs kommune vil udvise rettidig omhu og ændre beslutningen NU."

Ulla Degn og Susanne Gosvig er borgere og pårørende til beboere på Plejecenter Lillerupparken.

Publiceret 22 June 2020 06:00