Ole Hansen. Foto: Syddjurs Kommune

Ole Hansen. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Levende lokalsamfund er rygraden i Syddjurs

Ole S. Hansen (S), Syddjurs Byråd, næstformand i PUK-udvalget:

"Syddjurs Kommune består af mange velfungerende lokalsamfund. Men et godt lokalsamfund kommer ikke af sig selv. Vilkårene kan være svære, og det kræver et stort engagement fra en kreds af aktive borgere at bibeholde de funktioner, der er så vigtige for et mindre lokalsamfund. Forsamlingshus, idrætsforening, borgerforening. Ligeledes er mange dagligvarebutikker i vores landdistrikter også pressede.

Vi er ikke en kommune med en stor centerby. Vi er en landdistriktskommune, og vi bør som politikere fortsat være meget omhyggelige med at bakke op omkring de mindre lokalsamfund.

Vi har rigtigt gode erfaringer med byfornyelsesprojekter. Først i Kolind og siden i Mørke. For nuværende er der fokus på Tirstrup og Pindstrup. Desværre er mulighederne for statslig medfinansiering blevet mindre, og det har været nødvendigt at reducere de puljemidler i forbindelse med det genåbnede budget for 2020. Disse skal, efter min mening, hurtigst muligt genetableres.

Syddjurs Kommune har også stor succes med at understøtte landsbyklynger. Mols i Udvikling har med stor succes, været i gang længe - og både landsbyklyngen i Østdjurs og i Ådalen er i god gænge og begge har ambitiøse mødestedprojekter i støbeskeen.

Der har i de seneste år været stor fokus på at udvikle de byer, der ligger i letbanebåndet. Dette fokus skal naturligvis fastholdes. Det ligger lige for.

Det er vigtigt at huske, at vores kommune er en varieret blanding af små og mellemstore samfund. Vi må ikke glemme de mindre samfund og skal fortsat understøtte frivillighed og engagement og som kommune være villig til at investere i landdistrikterne.

Der skal i løbet af efteråret formuleres en ny landdistriktsstrategi. Det er et vigtigt dokument, der skal sætte fornyet retning for Syddjurs Kommunes arbejde med landsbyer og landdistrikter.

Men ord er ikke nok. Der skal naturligvis følge penge med til medfinansiering af de mange ambitiøse projekter, som er på vej flere steder i kommunen. Projekter, som er formuleret og skabt af de mange frivillige, der vil noget med deres lokalområde."

Publiceret 22 June 2020 15:00