Grethe Møgelvang (DF), lokalformand og byrådsmedlem Syddjurs Kommune

Grethe Møgelvang (DF), lokalformand og byrådsmedlem Syddjurs Kommune

Debat: Apologi - jeg vil gerne beholde min stol i byrådssalen

Grethe Møgelvang (DF), lokalformand og byrådsmedlem Syddjurs Kommune:

"Nu skal der arbejdes hårdt. Derfor starter jeg med at sige: At sætte tæring efter næring er nødvendigt i Syddjurs Kommune.

I onsdags på byrådsmødet fik jeg for første gang mulighed for at kommentere på nogle punkter i dagsordenen.

Som jeg indledte min kommentar med, sagde jeg omkring Revisions- og Årsberetning, at denne indeholdt Gys og Grimasser, og at indholdet sagtens kunne danne grundlag for en god krimi og gyserroman.

Baggrunden var, at 2019 har været et år med mange svære udfordringer på flere områder, dette kan læses i de to rapporter.

I et kommunalt budget er man er nødt til at spørge, hvor skal pengene komme fra ?

Ligeså er det med budgettet i kommunen, pengene må flyttes hen, hvor vi står og mangler dem. For tingene skal fungere.

Ja - ja nogle vil sige, jamen hvorfor er det børn der må undvære, andre siger hvorfor er det de ældre, en tredje mener vi skal have asfalteret vores veje bedre, andre ønsker sig en cykelsti. Hele tiden er det et spørgsmål om, hvor kan vi bruge pengene, og hvor skal de komme fra. For hvis et område skal tilgodeses, så mangler et andet område måske de samme penge.

Situationen har været ekstraordinært svær, og alle i organisation og byråd har gjort, hvad man kunne for at finde løsninger på de opståede økonomiske situationer, når man stod midt i dem. Vi har set et byråd der på tværs af partifarver har samarbejdet om at finde de bedste løsninger.

Selvom jeg begyndte i Byrådet to dage efter det genåbnede Budget blev vedtaget, så står jeg naturligvis både som lokalformand - sammen med vores bestyrelse og som nyt byrådsmedlem bag ved dette.

Mit parti Dansk Folkeparti har tradition for at samarbejde med andre partier også i de svære økonomiske spørgsmål.

I vores partiprogram står der: Dansk Folkeparti understreger, at et moderne samfund forudsætter en effektiv og velfungerende offentlig sektor og en sund økonomisk balance:

Derfor vil jeg som en god partisoldat selvfølgelig deltage i det genåbnede Budget, for at vise vores borgere i Syddjurs Kommune, at deres lokalformand nu og fremover tager ansvar sammen med de andre partier, på at finde løsninger der skal gavne vores borgere bredt henover alle aldersgrupper.

Jeg er glad for at være en del af flertalsgruppen, som står sammen om et økonomisk ansvarligt Budget, der på trods af om - rokering af penge, stadig tilgodeser kernevelfærden, samtidig med det også giver plads til at skabe udvikling i vores kommune.

På ældreområdet er kommunen presset af befolkningsændring, der medfører flere ældre borgere. Men både på vores plejecentre og hos ældre ude i eget hjem, gøres der alt for, at vi har et velfungerende ældreområde, med de midler der nu en gang er til rådighed. Vi har dygtige og kompetente medarbejdere ansat. De gør alt for at sikre, at disse grupper i vores social og sundhedssystem får et værdigt og trygt liv.

Personalet i ældreplejen kan jeg ikke rose nok, fordi de trods en trængt økonomi, svære betingelser, trods alt giver vores ældre en så værdig pleje som muligt.

Jeg har fået plads i NTM udvalget Natur, Teknik og Miljø. På denne måneds byrådsmøde havde NTM 4 spændende forslag på dagsordenen. En Klimahandlingsplan, en ny strategi og delpolitik for Træer, en ny Affaldsplan for 2020-2026, samt en strategi for Havne. Alt sammen nogle spændende områder som skal være med til at sikre Syddjurs Kommune ind i en fremtid med mange forandringer både hvad angår affaldssortering, klimaplansområdet og hvordan vi gerne vil sikre at f.eks. træfældning kun kan lade sig gøre, hvis det giver mening at fjerne eksempelvis store træer og træområder.

Træer: Vi arbejder for en Grøn profil i kommunen, i byudvikling, klimatilpasning, biologisk mangfoldighed, og fysisk planlægning af arealer i naturen. Et eksempel kunne være at i nye lokalplaner ind tænkes eksisterende træer og beplantning som en del af det nye områdes struktur. Og for at styrke biodiversiteten gerne bevare og plante gamle danske træsorter så som Ask, EG, Lærk, skovfyr, Rødgran, Bøg.

Klimahandlingsplanen: skal bl.a. omhandle områder som begrænsning af drivhusgasser, oversvømmelser efter skybrud, FN´s verdensmål og bæredygtighedsudvalgets anbefalinger, der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet med Klimahandlingsplanen som konkret vil danne grundlag for de næste måneders arbejde.

Affaldsplan: er der sammen med Norddjurs Kommune i Reno Djurs regi udarbejdet en samlet affaldsløsning. Udover at den retter sig efter FN´s Verdensmål, Miljøstyrelsen og samtidig også Folketingets behandling af ny affaldssortering, er det også et klart ønske fra NMT’s side, at det skal give mening at sortere affald, om hvordan noget kan genbruges og andet skal afbrændes på varmeværker mv.

Havne: her ønsker man i Syddjurs at få ensrettet ejerforhold, driftsform og vedligeholdelse, hvor eksempelvis lystbådehavne kunne overdrages til en forening, som så fremadrettet står for drift og vedligeholdelse.

Kære borgere, kære partimedlemmer, partistøtter og personlige støtter, jeg er nu trukket i arbejdstøjet i byrådet, og glæder mig til at stå til rådighed for jer med alt det arbejde, som dette indebærer. Vejen hertil har været lang, hård og med både bakker og dale i landskabet, men min optimisme fejler ikke noget.

I valgkampen 2017 var mit slogan: Pligt, Samarbejde, Ansvar, Fornuft! Disse ting vil jeg efterleve i mit virke for det politiske arbejde i Syddjurs Byråd."

Publiceret 28 June 2020 13:30