Kirstine Bille eller Claus Wistoft (billedet) som ny CEO i Syddjurs Kommune? Er Ole Kragelunds forslag alligevel for 'tykt'? Foto: Syddjurs Kommune

Kirstine Bille eller Claus Wistoft (billedet) som ny CEO i Syddjurs Kommune? Er Ole Kragelunds forslag alligevel for 'tykt'? Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Bille eller Wistoft som Chief Executive Officer for Syddjurs Kommune?

Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

"Efter Syddjurs Byråds overraskende fyring af vores dygtige kommunaldirektør 24. juni opfordres Byrådets 25 medlemmer (alle minus 1. viceborgmester Claus Wistoft og 2. viceborgmester Kirstine Bille) NU til at "headhunte" een af de to nævnte ex-borgmestre til den ledige stilling som kommunaldirektør.

Uanset hvem af de to, der måtte sige Ja til en sådan forespørgsel, skal han/hun naturligvis straks træde ud af byrådet og give afkald på opstilling ved kommunalvalget i november 2021. Posten som kommunaldirektør kan vel med fordel tidsbegrænses til 31. december 2024 - således at vedkommende har mulighed for at genopstille til valget i november 2025.

Begge de nævnte ex-borgmestre må betragtes som fuldt kvalificerede til at gå direkte ind på kommunaldirektør-posten. Og de nyder begge - mig bekendt - almindelig respekt og tillid hos langt de fleste Syddjurs-borgere og blandt de fleste af kommunens godt tre tusinde lønnede medarbejdere.

Som ny kommunaldirektør kan han/hun også være med til at bygge bro mellem os ca. 42.000 borgere på den ene side og kommunens ledelse på den anden side. Med "ledelse" tænker jeg her både på de 27 folkevalgte byrødder og på "koncernledelsen" - som ifølge kommunens eget organisations-diagram normalt udgøres af kommunaldirektøren + 2 direktører + 7 afdelingschefer.

Ved en sådan udpegning af ny kommunaldirektør vil Byrådet samtidig spare os skatteydere for nogle millioner, bl.a. fordi kommunalskatten af månedslønnen på ca. 150.000 kr. (!) så tilfalder Syddjurs Kommune og ikke Århus Kommune. Men fremfor alt vil hele koncernledelsens blive bedre sporet ind på de lokale forhold - i vore byer, landsbyer og landområder i den vidtstrakte Syddjurs Kommune. Så brobygningen vil uden tvivl have en gavnlig virkning på både lokal-demokratiets udvikling og på kommunens økonomi."

Publiceret 28 June 2020 08:30