I sidste uge var der møde om Ældrecaféens fremtid på Ringparken. Her slog politikerne, Jan Fischer og Christian Haubuf, fast, at det frivillige initiativ skal være drivkraften hos alle syv ældrecaféer i Syddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

I sidste uge var der møde om Ældrecaféens fremtid på Ringparken. Her slog politikerne, Jan Fischer og Christian Haubuf, fast, at det frivillige initiativ skal være drivkraften hos alle syv ældrecaféer i Syddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Hvorfor handler Ældrecaféernes fremtid kun om økonomi?

Af Eva Schmidt, tidligere ansvarlig for Ældrecaféen på Ringparken i Ryomgård:

"Hvor er det trist, at de syv caféer i kommunen er blevet til en debat om økonomi.

Jeg har i snart 13 år arbejdet som ansvarlig i caféen i Ringparken i Ryomgård, en tid, der nu desværre er slut.

Da jeg i sin tid blev ansat, hed det sig, at caféerne ikke skulle være overskudsforretninger, men de skulle være et samlingspunkt, hvor ældre kunne komme ud og være sociale.

Ældrecaféernes fremtid forudsætter engagement fra et korps af frivillige

Caféerne skulle ses som det trygge samlingssted, hvor man kunne komme og ud træffe nye venner og nyde det måltid mad, som måske ellers ikke ville blive spist, hvis man sad alene derhjemme.

De ansatte i caféerne kunne have fokus på tidlig opsporing af småt spisende og hurtigere gøre brug af triage modellen. Man kunne også sikre sig, at man gennem sociale arrangementer kunne nedbringe statistikken over ensomheden.

SÆ-udvalgsformand vil have ældrecaféerne på dagsordenen

Er dette ikke længere noget, man prioriterer?

Er de ældre endnu en gang blot blevet en varm kartoffel?

Jeg har i mit arbejde kunnet se, hvor stor betydning caféen har for de daglige brugere.

De trives og nyder den gode stemning, hvor latter, hygge og en god snak er alfa og omega.

Vi skal huske på, at for mange er caféen den eneste daglige kontakt til andre mennesker.

Jeg har læst mig til, at man gerne vil have caféerne til at køre på frivillig basis. Jeg mener bare, at det her er vigtigt at forstå, at hvis man tror, det at får varmet og serveret maden er den eneste arbejdsfunktion, der er i caféen, så er der rigtig meget, man har misforstået.

Udover utallige arbejdsopgaver er man som ansat den røde tråd og det naturlige omdrejningspunkt for et god dagligt samarbejde med sundhedspersonale, Ældresagen, dagcentret, de forskellige aktivitetsudvalg osv.

Pårørende kommer og får en fortrolig dialog om deres kære med en, som er i daglig kontakt med dem. Kunder, som ikke har andre kontakter, kan få snakket om ting, som enten glæder eller volder dem problemer.

Alt dette er dog ikke en økonomisk tilgang, det ved jeg godt, men blot empati og tanker for de mange brugere af caféen og de ældre i lokalsamfundet.

Hvis man skulle se på caféens økonomiske del, kan det jo undre, at man har valgt, at dagcentret kun skal være åbent to gange om ugen, da det jo hænger uløseligt sammen med antallet af kunder i caféen."

Publiceret 02 July 2020 15:30