Jesper Yde Knudsen. Foto: Syddjurs Kommune

Jesper Yde Knudsen. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Intet over og intet ved siden af byrådet – magten tilbage til politikerne

Af Jesper Yde Knudsen (Enhedslisten), Syddjurs Byråd

"Politikerne må tage et ansvar og få styr på økonomien til gavn for borgerne i Syddjurs.

Syddjurs har de sidste år oplevet store økonomiske problemer. Der har specielt været problemer med at holde budgetterne på familieområdet, voksen-social-området og på beskæftigelsesområdet.

Budget 2020, der blev vedtaget i oktober 2019, indeholdt nedskæringer for specielt ældre, børn, unge og familier, mens det budgetterede med et overskud på lidt over 40 mio. kr. Allerede i starten af 2020 stod det dog klart, at budgettet ikke ville holde, og det blev genåbnet i foråret med nye voldsomme velfærdsnedskæringer til følge.

Men problemerne fortsætter, f.eks. på beskæftigelsesområdet, hvor bl.a. tildelingen af førtidspensioner overskrider budgettet.

Den sidste prognose forudså en overskridelse af budgettet for 2020 for hele området under erhverv og beskæftigelse på ca. 26 mio. kr.

I udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har vi gravet i årsagerne til problemerne og fundet ud af, at forvaltningen ikke kan forklare de tal der ligger til grund for budgetterne på førtidspensionsområdet i 2019 og 2020.

Vi har fundet ud af, at man har baseret Budget 2019 på den vurdering, at man i slutningen af 2019 ville nå op på 188 tildelte førtidspensioner efter den nye ordning, selvom man allerede i marts 2018 overskred det tal.

Derudover har man økonomisk ikke skelnet mellem personer på den nye og den gamle ordning, selvom om der her er en kæmpe forskel på de økonomiske tilskud fra staten.

Det betyder, at forudsætningerne for budgetterne er helt forkerte, og at det må have været meget vanskeligt at styre økonomien uden et ordentligt talgrundlag.

Den 19. april 2020 valgte jeg at sende et bekymringsbrev til byrådet, hvor jeg redegjorde for problemerne med manglende styring på området.

Det fik mig til sammen med DF og Alternativet at stille et forslag til byrådsmødet d. 29. april med ordlyden: “På grund af indlysende problemer med styring og økonomistyring i Syddjurs Kommune, iværksættes en evaluering af styringen og økonomistyringen i Syddjurs Kommune, der omfatter den øverste ledelse og inddrager byråd og fagudvalg”

Desværre valgte et flertal i byrådet med Venstre, Socialdemokratiet og SF i spidsen at negligere de røde advarselslamper og stemme nej til at undersøge styring og økonomistyring. Efter min mening giver det disse partier et medansvar for de fortsatte økonomiske problemer.

Alliancen mellem Venstre, Socialdemokratiet og SF har valgt at definere økonomisk ansvarlighed som villigheden til at lave store nedskæringer på velfærden. I Enhedslisten mener vi, at det er økonomisk ansvarlighed at tage et politisk ansvar og styre økonomien sådan, at man kan undgå store nedskæringer på velfærden.

Når der er grundlæggende problemer med styring og økonomistyring, er det ikke nogen langsigtet løsning at lave store nedskæringer på en lang række velfærdsområder, der pænt har holdt sig indenfor budgettet. Det er de grundlæggende styringsproblemer man må adressere. Her mener jeg, at Økonomiudvalget har sovet i timen.

Økonomiudvalget har i stedet for at fokusere på substansen i den økonomiske styring valgt at gennemføre en lukket evaluering af den øverste ledelse.

Her har man fravalgt at involvere byrådet, og de partier, der ikke sidder i Økonomiudvalget. For at undgå at resten af byrådet og pressen skulle få nys om evalueringen, blev den udført af et konsulentfirma uden, at der var andet end mundtlige tilbagemeldinger.

Det er et kæmpe demokratisk problem at gennemføre evalueringen udenom byrådet og nægte byrådsmedlemmer adgang til resultatet af evalueringen, og det er, efter min mening, også problematisk at betale ca. en halv million til et konsulentfirma uden at der leveres et eneste stykke papir.

Økonomiudvalget har så nu valgt at fyre kommunaldirektøren.

Efterfølgende har jeg, sammen med resten af byrådet, valgt at nikke til det, fordi der jo nu ikke var andre muligheder. Men det er vigtigt, at understrege at fyringer i sig selv ikke løser problemet med manglende styring. På kort sigt vil en fyring tværtimod give uro i organisationen og betyde store ekstraudgifter.

Derfor er det bydende nødvendigt, at politikerne nu træder i karakter, dykker ned i substansen og på vegne af borgerne leverer styring og vejledning til administrationen.

Borgerne i Syddjurs Kommune har krav på, at politikerne erobrer magten tilbage fra embedsmændene og involverer borgerne langt tidligere i de politiske processer. Det kræver åbenhed og mod, men det vil give bedre beslutninger der er langt mere i tråd med borgernes ønsker."

Publiceret 27 July 2020 08:30