Carsten Nørgaard. Foto: Lars Norman Thomsen

Carsten Nørgaard. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Røgslør?

Af
Carsten Nørgaard

Søskrænten 26

8400 Ebeltoft:

"Når Hr. Peter Brostrøm postulerer, at de af Hr. Flemming Kattrup fremførte beskrivelser om, hvordan udbudsrunden omkring Kalø Slotskro har foregået ikke er sande, så må samme Hr. Brostrøm også kunne dokumentere sine påstande og ikke gemme sig bag en facade af floskler og ligegyldigheder som ”Naturstyrelsen har mange forpagtningsaftaler over hele landet …”.

Det er almindelig kendt, at den tidligere forpagter ikke følte sig ordentlig behandlet af Naturstyrelsen repræsenteret ved Hr. Brostrøm, så at vende det rundt og sige ”Vi var meget tilfredse med Pillon ….”, så klinger det ganske hult.

Gennem de seneste år er jeg kommet til at kende Flemming Kattrup som en mand med en endda meget spids pen og det var da også gennem hans spidse pen, vi kom i kontakt med hinanden idet jeg stillede spørgsmålstegn ved noget han havde skrevet i denne avis. Så en dag blev jeg ringet op af Flemming Kattrup og siden er min respekt for ham kun steget. Flemming Kattrup har en anden tilgang til at skrive end de fleste af os andre og ind imellem er det godt, at der er en, der siger Kejseren altså ikke har noget tøj på, men vi andre polerer vor udtalelser, men langt hen af vejen tænker det Flemming Kattrup udtrykker gennem sit skriveri.

Vær ikke i tvivl, når Flemming Kattrup lægger noget frem, så er der noget om sagen, for han researcher og husker og derved danner sammenhænge der dokumenter, at der ikke kommer røg uden ild.

Der er for mig ingen tvivl om, at der er forbindelse mellem den nye forpagtningsaftale og den hede drøm om et 750 m2 stort betonhus på stranden.

I øvrigt undrer det mig, at Naturstyrelsen tilbyder forpagteren at flytte over i betonhuset, hvis det en dag skulle blive bygget. Nationalparken, som jo ellers skulle være den, som driver det store hus på stranden, kendte ikke til ansættelsen af de nuværende forpagtere før de var ansat af Hr. Brostrøm.

Inden nu Hr. Brostrøm vil sige, at det var aftalt, så skal jeg oplyse, at min information kommer fra Nationalparkens ledelse.

Når Hr. Peter Brostrøm mener, at de ”påstande” der bliver beskrevet om udbudsrunden på forpagtningen af Kalø Slotskro er usande, så vil det klæde ham, at dokumentere SINE påstande. Er det så svært?"

Publiceret 31 July 2020 12:00