Debat: Spærring af S. A. Jensens Vej har skabt kaos

Af Torben Nielsen, på vegne af Ejerforeningen Ebeltoft Strand:

"Ejerforeningen Ebeltoft Strand vil også gøre opmærksom på, at vi intet har hørt fra kommunen om spærring af vejen i forbindelse med kunstudstilling. Spærringen er sket i højsæsonen med deraf problemer med ind- og udkørsel ikke kan lade sig gøre mod Århus.

Indkørsel kun muligt fra Århus siden. Fra færgehavnen forventes det ifølge opsat skilt, at der foretages en udvending i lyskrydset, og er man en smule kendt, så er det ind over Føtex`s område og retur.

På en henvendelse til kommunen om ind- og udkørsel, blev der svaret, at man kunne lukke den vej, der er lukket. Skulle vi både have ind- og udkørsel til området, krævede det, at Vejdirektoratet var inde over.

Der opstår farlige situationer med parkeringer på området og farlige trafikale situationer ved udkørsel. I forvejen kan fodgængere ikke nå over feltet ved Føtex for grønt lys, burde ændres så der var tid til at komme over vejen.

Vi kan ikke forstå, kommunen bruger så mange penge på kunst og samtidig gerne vil tiltrække turister, men er totalt ligeglad med oprensning af tang ved stranden. Vi har tidligere foreslået kommunen, at de kunne lave lidt bynær strand ud for de 26 lejligheder, der er bygget mod stranden, og her kunne parkeres på arealet ved festpladsen. Der kunne fyldes noget sand på stranden og oprensning af tang et par gange i sæsonen samt etablere en sti langs med stranden.

Dagligt færdes der mange mennesker der både gående og cyklende."

Publiceret 20 August 2020 11:30