Lars Erik Sørensen (i rød jakke) diskuterer med borgmester Ole Bollesen (i blå jakke th.) under en morgengåtur med borgmesteren i Hornslets gader. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Lars Erik Sørensen (i rød jakke) diskuterer med borgmester Ole Bollesen (i blå jakke th.) under en morgengåtur med borgmesteren i Hornslets gader. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Debat: Syddjurs Kommune putter med usikkerhed om CO2-udslip

Af Lars Erik Sørensen, Vibevej 28, 8543 Hornslet:

"En klimahandlingsplan for Syddjurs Kommune på vej igennem det politiske system og skal formentlig på byrådets dagsorden onsdag d. 26. august med efterfølgende høringsperiode.

Det kan der siges rigtig meget godt om, bl.a. om ambitionerne.

Når jeg alligevel ikke er tilfreds, skyldes det, at man efter min mening ikke tydeligt gør rede for tilstanden i dag, altså det gennemsnitlige CO2-udslip pr. borger i Syddjurs. Man nævner det beregnede gennemsnit på 5,8 tons pr. borger og nævner også, at det er noget lavere en landsgennemsnittet. Man beskriver at det forhold primært kan tilskrives den udstrakte anvendelse af biomasse i varmeproduktion og at biomasse kategoriseres som CO2-neutralt af Energistyrelsen.

Det nævnes ikke at biomassens CO2-neutralitet ALENE er en teknikalitet. At det er en teknikalitet kan man læse i et bilag fra 'Energistyrelsen' vedlagt sagen .

I rapporten fra maj 2020 hedder det om CO2udslip ved afbrænding af biomasse: "Brug af biomasse til energi er i mange tilfælde en fordel for klimaet, ... I andre tilfælde, f.eks. hvis træer fældes til energiproduktion og ikke genplantes, bidrager det mere til klimaforandringer, end hvis man havde brugt kul.”

Og om usikkerheden i beregningerne hedder det:

”En præcis opgørelse af biomassens klimaregnskab kræver, at man definerer præcist hvilket system, man ser på, og hvilken biomasse, der anvendes, i hvilken periode set i forhold til hvilket alternativ. Der findes ikke i dag et tilgængeligt datagrundlag for at beregne den samlede reelle klimaeffekt af anvendelsen af biomasse til el og varme i Danmark.”

Denne usikkerhed om det grundlag Syddjurs Kommune laver Klimahandlingsplan på, synes jeg burde fremgå klart planen.

Som det er nu, synes jeg man putter med, at vi reelt står på meget løs grund – men det er nu engang den vi står på."

Publiceret 20 August 2020 11:45