Debat: Prioriter Aarhusvej og Landevejen

Af
Debra Freund

på vegne Ugelbølle Landsbyråd og Borgergruppen Aarhusvej:

DEBAT "Aarhusvej og Landevejen har i over tre årtier været et omdiskuteret emne for trafiksikkerhed.

Dette både i landsbyerne langs Aarhusvej og Landevejen, men også i byrådet og kommunen.

Til trods for en hurtig omfartsvej mellem Rønde og motorvejen, er trafikken nemlig øget både i antal og i hastighed og skaber massiv bekymring for indbyggerne – ikke mindst de mange børnefamilier, som flytter til byerne i disse år.

Dette førte i 2018 til oprettelse af 'Borgergruppen Aarhusvej' som udarbejdede en rapport med aktuelle problemstillinger og mulige løsningsforslag.

Denne rapport blev præsenteret for forvaltningen, der tog meget godt imod den og prioriterede den halvdelen af med én million kroner i Trafiksikkerhedspuljen i slutningen af 2019; det største sikkerhedsprojekt i kommunens historie.

Men ved genåbningen af budgettet i marts 2020, blev Trafiksikkerhedspuljen reduceret fra to millioner kroner i den samlede pulje, til 500.000 kr. og fordelingen af puljen er sendt tilbage til Udvalget for natur, teknik og miljø.

Således nu uvist om der går penge til Aarhusvej og Landevejen. Derfor dette ønske fra Ugelbølle Landsbyråd og Borgergruppen Aarhusvej: prioriter Aarhusvej og Landevejen! Vi er meget bekymrede for den stigende mængde trafik! I landsbyerne, der i høj grad består af børnefamilier, ønsker vi, at de bløde trafikanter sikkert kan krydse Aarhusvej og Landevejen til bus og institutioner.

Vi har brug for konkrete tiltag nu, som for eksempel permanente ”din fart”-målere, fodgængerovergange og hastighedsnedsættelser. En langtidssigtet løsning, med bedre afkørsel fra Rønde til omfartsvejen, er også en prioritering, men denne løsning må, pga. det lange tidsaspekt, ikke stå alene. Hjælp os med at sikre trafikken på Aarhusvej og Landevejen, så personskade ikke bliver aktuelt.

Med håb om at blive hørt."

Publiceret 02 September 2020 15:30