Jesper Yde Knudsen. Arkivfoto

Jesper Yde Knudsen. Arkivfoto

Debat: Borgmester Ole Bollesen leverer ikke et klart svar på om han foretrækker velfærd eller skattenedsættelse

Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Syddjurs:

"I et læserbrev undrede jeg mig over, at borgmester Ole Bollesen valgte at stemme for en ansøgning om skattenedsættelse som optakt til årets budgetforhandlinger i Syddjurs. En eventuel skattenedsættelse vil følge lige i hælene på voldsomme nedskæringer på velfærden i budget 2020 og i det genåbnede budget.

Adspurgt i Adresseavisen udtaler Ole Bollesen, at han ikke på forhånd vil låse sig fast omkring en skattenedsættelse, men at han principielt ikke er tilhænger af at sætte skatten ned.

Ole Bollesen udtaler også, at “Jesper Yde Knudsen har i forbindelse med vedtagelsen af indeværende års budget i byrådet og senere det genåbnede i april, selv været med til at trække tæppet væk under et rødt-grønt flertal i byrådet”.

Her hentyder han til, at Enhedslisten sidste år sagde nej til at skrive under på et budget, der indeholdt store nedskæringer på en lang række velfærdsområder, herunder skolerne og ældreområdet samtidig med, at det budgetterede med et overskud på over 40 mio. kroner.

Sandheden er, at borgmesteren bevidst valgte at lave et nedskæringsbudget med Venstre i stedet for at stå ved sine valgløfter sammen med Enhedslisten.

I Enhedslisten vurderer vi, at skattenedsættelser og beskæring af velfærden fører til et svagere og mindre bæredygtigt Syddjurs. Når man f.eks. skærer i træning og aktivitet til de ældre, skærer på skolerne eller når man skærer på puljerne til grøn omstilling, så kan man måske opnå en kortsigtet økonomisk gevinst, men resultatet er en alvorlig menneskelig og økonomisk svækkelse af Syddjurs.

I det kommende budget vil Enhedslisten arbejde målrettet for at få genoprettet velfærden for børn, ældre og udsatte borgere, samtidig med at vi får sat turbo på den grønne omstilling af hensyn til mennesker, natur og økonomien i Syddjurs.

Et vigtigt forslag fra os er, at vi mener at magten skal tilbage til medarbejderne. Socialrådgivere, ansatte i ældreplejen, daginstitutioner og på skoler kan sagtens selv administrere deres arbejdsdag. Vi har ikke brug for et stort lag af mellemledere, der med bureaukratiske procedurer styrer og kontrollerer fagligt kompetente medarbejdere!

Med forvaltningens oplæg og de positive udmeldinger fra SF og Michael Stegger forventer Enhedslisten klart at være med i det kommende budgetforlig.

I det vigtige genopretningsarbejde, der skal laves i budgettet, mener vi derimod ikke, at der er plads til skattenedsættelser.

Forud for sidste valg lavede Enhedslisten sammen SF og Socialdemokratiet et fælles velfærdsoplæg, hvor alle tre partier var enige om at sige klart nej til skattesænkninger, og vi lovede vælgerne, at det var det de fik, hvis de ville stemme på vores partier.

Spørgsmålet er, om Ole Bollesen fortsat vil stå ved sine valgløfter?

Borgerne har krav på et klart svar fra borgmesteren: Velfærd eller skattenedsættelse?"

Publiceret 03 September 2020 11:45