Venstres byrådsgruppe (fra v.): Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Gunnar Sørensen, Else-Marie Høgh, Claus Wistoft, Marianne Kirkegaard, Riber Hog Antonsen, Christoffer Pedersen og Torben Therkelsen. Foto: Venstre

Venstres byrådsgruppe (fra v.): Jørgen Ivar Brus Mikkelsen, Gunnar Sørensen, Else-Marie Høgh, Claus Wistoft, Marianne Kirkegaard, Riber Hog Antonsen, Christoffer Pedersen og Torben Therkelsen. Foto: Venstre

Debat: Vi skal fortsat have tilflyttere til Hornslet ...

Venstres byrådsgruppe har forståelse for Hornslet Distriktråds frustrationer

Christoffer Pedersen (V), byrådsmedlem på vegne af hele Venstres byrådsgruppe:

"Hornslet Distriktsråd har været ude med en noget opsigtsvækkende udmelding, hvor de fraråder borgere at flytte til Hornslet. Udmeldingen bunder i en frustration over, at de ikke mener at den offentlige service kan følge med i Hornslet, og at særligt Hornslet Skole er presset grundet kapacitetsproblemer og en udfordret økonomi.

Hornslet er en dejlig by, og der er i de seneste år sket en markant tilflytning til byen – ikke mindst af børnefamilier. Det er rigtig godt for Hornslet, og det er rigtig godt for Syddjurs Kommune. Vi skal også fremadrettet kunne tage imod den store efterspørgsel, der er for at flytte til Hornslet og Syddjurs Kommune. Derfor bakker vi i Venstre heller ikke op om Distriktsrådets udmelding. Tværtimod – vi skal have tilflyttere både i Hornslet og i resten af kommunen.

Det ændrer dog ikke på, at vi i Venstre har forståelse for en del af den frustration der gives udtryk for. For vi SKAL til enhver tid sikre, at der er tilstrækkeligt med kapacitet i både skolen og daginstitutionerne. Lige pt. er kapaciteten i Hornslet også stor nok til at møde efterspørgslen – både i skolen og på dagtilbudsområdet, og sådan skal det også være i fremtiden. Derfor har vi bakket op om, at der nu bygges en ny stor skov- og naturdaginstitution med plads til 130 børn på Rodskovvej, som forventes klar foråret 2022. Det er også sandsynligt, at det - foruden den nye daginstitution på Rodskovvej - senere vil blive aktuelt at lave tilbygninger til eksisterende institutioner, og på sigt skal der formentligt også opføres en ny daginstitution i den vestlige del af Hornslet.

I Venstre vil vi hele tiden tage bestik af befolkningsudviklingen, og vurdere på hvilke anlægsopgaver der skal løftes. Det er dog samtidig væsentligt at understrege, at kommunens økonomi er presset, og at vi derfor heller ikke har råd til at etablere overkapacitet.

I forhold til Hornslet skole, så er vi også her opmærksomme på, at der er udfordringer med kapaciteten, hvilket også er grunden til, at der er blevet opført fire nye klasselokaler i pavilloner ved Hornslet skole. Pavillonerne er en midlertidig løsning. På den lidt længere bane er der ingen tvivl om, at der skal laves en permanent udvidelse af Hornslet skole i form af enten en ny indskoling i forbindelse med den nye daginstitution på Rodskovvej, eller en ny udskoling i forbindelse med Hornslet-hallerne.

Endelig rejses der konkret en bekymring omkring, hvorvidt Hornslet skole har den nødvendige økonomi til at sikre en god skolegang for både de nuværende skolebørn og for de mange tilflytterbørn. Det er væsentligt for os at understrege, at Hornslet skole i dag er velfungerende og leverer et godt skoletilbud. Det ændrer dog ikke på, at vi forstår den rejste bekymring. Og i Familie- og Institutionsudvalget har Venstre derfor bakket op om, at der laves en analyse som skal belyse vilkårene for at drive stor skole i Syddjurs.

Hornslet skole er den klart største skole i kommune, og det kan godt være, at der er grundlag for at ændre den nuværende tildelingsmodel på en måde, så der i højere grad tages højde for de særlige udfordringer der kan være ved at drive stor-skole i kommunen. Det vil den snart foreliggende analyse give et fingerpeg om. Stadig med respekt for, at vi ønsker både store og små skoler i Syddjurs Kommune.

I Venstre betoner vi igen og igen vigtigheden af at have et stort anlægsbudget, så vi sikrer, at vi har tilstrækkelig kapacitet til også at kunne rumme tilflyttere, og så vi udvikler vores byer og lokalsamfund og af den vej sikrer tilflytning.

Vi lytter derfor med interesse til de bekymringer, som er rejst af Hornslet Distriktsråd og i Venstre vil vi fortsat arbejde for aktivt at understøtte Hornslets vækst og udvikling, så Hornslet også fremadrettet vil byde tilflyttere hjerteligt velkomne."

Publiceret 03 September 2020 08:00