Niels Skouby. Arkivfoto

Niels Skouby. Arkivfoto

Debat: Skal Ebeltoft udvikles eller ende som en blindgyde fyldt med turister, Stegger og Wistoft?

Niels Skouby - på vegne af en gruppe borgere i Ebeltoft:

"Kære borgmesterkandidater, Michael Stegger og Claus Wistoft. Vi er en del borgere i Syddjurs, der meget gerne vil vide, hvad I selv står for, frem for hvad I mener om modparten.

Byudvikling er et byrådsanliggende ikke en partisag, og det kræver samarbejde.

Hvordan stiller I jer til en omfartsvej østen om Ebeltoft til aflastning af den tunge trafik gennem byens små gader. Det vil samtidig frigøre Strandvejen til at binde byen sammen med sin havn i stedet for at være en adskiller. Larm og støj fra tung trafik gennem smalle bygader døgnet rundt anses i andre byer for at være årsag til sygdom og stress.

Vil I interessere Jer for en færgeforbindelse Ebeltoft-Odden og gøre noget ved sagen? Det vil kunne ændre Ebeltoft til at blive et knudepunkt og ikke en endestation, og det vil få stor betydning for resten af Syddjurs og Aarhus infrastrukturmæssigt.

Vil I arbejde for tilflytning af især børnefamilier gennem socialt boligbyggeri, børnehaver, arbejds-pladser, skoler, uddannelser, et mere varieret erhvervsliv o.s.v.?

Vil I fortsætte samarbejdet med Realdania, der vil udvikle byen med kunst og sminkekost og ved spærring af vigtige veje uden partshøring, til stor gene for lokale virksomheder?

Alt sammen under embedsmandsstyring og dyr importeret projektlederarkitekt fra Aarhus til styring af borgerne, og til forsinkelse af processen. Vi kan faktisk godt selv, og billigere, under ansvar over for kommunen.

Tænk på, hvordan 'Kulturministeriet' blev til. Det var ægte byudvikling, det er Realdania ikke. De laver dyre midlertidige prøvehandlinger; men skaffer ikke tilflyttere.

Mener I, at Syddjurs Byråd har stor erfaring med investering i byfornyelse, der giver tilflytning? Det ville være optimalt med uddybende detaljer.

Vil I forsøge at lede embedsværket i en positiv retning, specielt hvad angår service over for borgerne? Det er en af deres embedspligter, og derfor, de er ansat. Denne 'service' klares ofte ved nedgørende, arrogante og til tider flabede eller endog uforskammede svar og handlinger. Disse svar har af og til været år undervejs. Det bør snarest rettes til en mere professionel og imødekommende tone. I modsat fald vil det give mere og mere mistillid til kommunen. Det kan ingen borgere være tjent med.

Vi imødeser med spænding jeres svar."

Publiceret 10 September 2020 13:45